Ecologie, economie, politiek en cultuur

Leren kiezen als christen in de maatschappij

“Economie draait alleen om geld en eigenbelang, politiek om macht.”
“De schepping is hopeloos verloren en als christen heb je geen stem in de maatschappij.”
Aan het eind van deze videoserie denk je daar toch anders over!

Je gaat in deze cursus bezig met vier velden van ethiek. Van Hans Burger krijg je een inleiding in de ecologische theologie, van econoom Lans Bovenberg een college over het wonder van de economie, Roel Kuiper geeft ethische handreikingen over politiek en Annemiek de Jonge bespreekt modellen die je helpen positie te kiezen in de samenleving.

De lessen bestaan steeds uit drie video’s die elk afsluiten met een opdracht. Deze verwerkingsopdracht vind je ook in de beschrijving onder de video. Op deze manier kun je direct aan de slag met dat wat het college je aanreikt.

Scholen

De video’s zijn opnames van scholierencolleges voor VWO-leerlingen op de Theologische Universiteit in Kampen. Leerlingen van het Greijdanus College Zwolle en Pieter Zandt College Kampen kregen college en gingen daar samen over in gesprek. De video’s zijn te gebruiken in lessen godsdienst, mens & maatschappij, economie en biologie, bovenbouw HAVO/VWO. Maar ook voor individuele toerusting zijn ze zeer geschikt!

 
 

Ecologie

Economie

Politiek

Cultuur