Ethiek: meer dan regels

Christelijke ethiek wordt vaak gezien als het toepassen van regels die aan de bijbel ontleend zijn. Hoewel de toepassing plaatsvindt in de praktijk, wordt de christelijke ethiek toch vooral bepaald door regels. Het kan zomaar een karikatuur worden van het hele christelijke geloof: een regeltjesgeloof.

Gelukkig is er over het christelijke geloof veel meer te zeggen, en ook over de christelijke ethiek. Juist de afgelopen decennia is er veel nagedacht over andere wijzen van benaderingen in de ethiek: vanuit deugden, gemeenschap of waarden bijvoorbeeld. In deze cursus vier lessen rond de uitdaging van een verbreding van de christelijke ethiek.

Lessen

Meer dan regels

Duur: 98 minuten

Cursus: Ethiek
Ethiek zoekt naar het goede. Niet alleen in moeilijke keuzes die we moeten maken, maar ook in de volle breedte hoe we tegen het leven aankijken. We streven naar gerechtigheid en het goede. Vaak denken we in absolute termen van…

Dubbel denken

Duur: 107 minuten

Cursus: Ethiek
Christelijke ethiek is reflectie op het door Jezus Christus geheiligde leven. Daarin verschilt christelijke ethiek van andere vormen van ethiek. Tegelijk wil christelijke ethiek bijdragen leveren aan het algemene ethische debat in de samenleving. christelijke ethiek wil een bijdrage leveren…

Echtscheiding in de christelijke gemeente

Duur: 117 minuten

In deze les aandacht voor een concreet onderwerp: echtscheiding in de christelijke gemeente. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is daarover in 2002 een rapport verschenen. Wieke Malda laat zien welke ethische argumentaties aan dit rapport ten grondslag liggen. Zo is…

Bonhoeffers ethiek

Duur: 113 minuten

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) begon aan het schrijven van een christelijke ethiek toen de Tweede Wereldoorlog net begonnen was. Was dat wel de tijd ervoor? Betekent een situatie van dictatuur en oorlog dat je met ethiek nergens komt? Betekent een situatie…