Evolutie. Stel dat het waar is…

Wat zijn de theologische implicaties van evolutionaire schepping?

Juni 2017 verscheen En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie, een studie van Gijsbert van den Brink. Een belangwekkend boek, gezien de complexe thematiek en spannende vragen voor orthodoxe christenen, en aanleiding voor een congres.

Deze cursus bevat de presentaties en video-opnames van het congres “Evolutie. Stel dat het waar is …”, dat werd gehouden op 22 september 2017 in Nijkerk.

Download de presentaties van het congres:

Deel 1 Deel 2a Deel 2b Deel 3

Lessen