Evolutie. Stel dat het waar is…

Is de evolutietheorie te combineren met orthodox-christelijk geloof?

Juni 2017 verscheen En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie, een studie van Gijsbert van den Brink. Een belangwekkend boek, gezien de complexe thematiek en spannende vragen voor orthodoxe christenen, en aanleiding voor een congres.

Deze cursus bevat de presentaties en video-opnames van het congres “Evolutie. Stel dat het waar is …”, dat werd gehouden op 22 september 2017 in Nijkerk.

Download de presentaties van het congres:

Deel 1 Deel 2a Deel 2b Deel 3

Vragen en antwoorden

Deelnemers aan het congres konden na afloop vragen stellen aan de sprekers. De vragen en antwoorden vindt u op de volgende pagina’s:

Lessen

Gods evolutionaire schepping

Lengte: 16 minuten

Het staat voor hoogleraar Cees Dekker onomstotelijk vast: God heeft deze wereld geschapen via een heel lang evolutionair proces van…

Is dít onze God?

Voorbeeld

Lengte: 15 minuten

Hoe valt het met elkaar te rijmen? De neodarwinistische evolutieleer waarin natuurlijke selectie plaatsvindt, een massaal lijden waarin de sterke…

Waar blijft de ziel?

Lengte: 12 minuten

Wim van Vlastuin ziet diverse spanningsvelden in hoofdstuk 6 van het boek van Gijsbert van den Brink, waarin het gaat…

Wat is de mens?

Lengte: 15 minuten

Christenen hebben vaak niet zo’n moeite met de ouderdom van de aarde, maar wel met de gemeenschappelijke afstamming van aap…

Twee soorten hermeneutiek?

Lengte: 15 minuten

Gijsbert van den Brink richt zich qua hermeneutiek, ofwel de uitleg van bijbelteksten, vooral op de kloof tussen geloof en…