Geloven in God zonder bewijs

Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

In de Nederlandse taal was alleen zijn Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme (2014) verkrijgbaar. In 2016 verscheen bij Brevier ook Kennis en Geloof, de vertaling van Knowledge and Christian Belief, dat in 2015 verscheen als kortere en breder toegankelijke versie van Plantinga’s invloedrijke Warranted Christian Belief (2000). Hierin onderbouwt Plantinga met veel argumentatieve kracht zijn stelling dat geloof in God ook 100% redelijk kan zijn als het niet gebaseerd is op bewijzen, argumenten, of andere redenen.

In deze cursus worden diverse aspecten van het denken van Plantinga en zijn betekenis voor filosofie, theologie en kerk belicht. De videocursus werd opgenomen op 7 oktober 2016 tijdens een studiemiddag die startte met een video-interview met Alvin Plantinga door Jeroen de Ridder. Het video-interview is Nederlands ondertiteld en gratis te bekijken.

Partners: PEP, stichting voor Christelijke Filosofie en het Abraham Kuyper Center for Science and the Big Questions (AKC)

christelijke-filosofie_gray

Lessen

Wie is filosoof Alvin Plantinga? (2/7)

Duur: 16 minuten

Colleges Plantinga
‘God is making a comeback’, en Alvin Plantinga is 'the worlds' leading protestant philosopher of God’ aldus Time Magazine in 1980.…

Interview met Alvin Plantinga (1/7)

Duur: 29 minuten

Colleges Plantinga
Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn…

Kunnen we God wel kennen? (3/7)

Duur: 13 minuten

Colleges Plantinga
Is kennis over God wel echte kennis als we geen ‘harde bewijzen’ voor zijn bestaan hebben? Hoe komen we eigenlijk aan betrouwbare…

Augustinian Science en de kerk (6/7)

Duur: 16 minuten

Colleges Plantinga
Guus Labooy brengt in zijn lezing een hommage aan Plantinga. Hij bespreekt de betekenis van ‘Augustinian Science’ voor de kerk…

‘Overtuigend gezag’ (7/7)

Duur: 19 minuten

Colleges Plantinga
In zijn lezing gaat Piet de Vries in op de schriftvisie en omgang met de Schrift die door Plantinga wordt…