Geloven met hart en ziel

Veel mensen in de huidige westerse samenleving verlangen naar spirituele ervaring. Christenen herkennen dat verlangen. Dat roept meteen de vraag op hoe een Bijbels-georiënteerde, gereformeerde spiritualiteit eruit ziet. Want het geloof in een normatieve openbaring van God botst sterk met de huidige relativistische westerse cultuur.

Dat geldt al helemaal voor het vasthouden aan bepaalde vaste ‘waarheden’, tot uitdrukking gebracht in belijdenissen en (systematisch) doordacht door theologen. Want verhouden leer en leven, dogmatiek en spiritualiteit, zich niet tot elkaar als ‘star, saai, rationeel, belerend’ tot de boeiende ruimte en dynamiek van spiritualiteit?

In de cursus Geloven met hart en ziel draait het om déze vragen. Hoe verhoudt een gereformeerde opvatting over dogmatiek, ‘de leer’, zich tot een Bijbelse spiritualiteit? Hoe houden we beide juist in deze tijd in balans? En hoe krijgt deze doorleefde spiritualiteit vorm in de dagelijkse werkelijkheid? Vier theologen, afkomstig uit verschillende ‘reformatorische’ en ‘gereformeerde’ tradities, gaan in op diverse aspecten van de verhouding dogmatiek en spiritualiteit. Zowel de traditie als actuele bijbels-theologische bezinning en de praktische toepassing krijgen daarin een plaats. Bewondering en ontzag voor de God die zich aan ons openbaart als Schepper, Verlosser en Vernieuwer van ons leven is de bron voor een geloven ‘met hart en ziel’ waarbij ook ‘hoofd en handen’ voluit betrokken zijn.

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met docenten van het Greijdanus College te Zwolle en de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen. Leerlingen VWO bovenbouw van beide scholen namen in 2015 deel aan deze serie.

Lessen

Heilige huiver? Leven als onheilig mens met een heilig God

Duur: 91 minuten

Cursus: Geloven met hart en ziel
De ontmoeting met de heilige God is de kern van christelijke spiritualiteit. In de Bijbel openbaart God zich als de Heilige. Het roepingsvisioen van Jesaja 6 laat dit indrukwekkend zien. Wat betekent dit woord ‘heilig’? Hoe hangt Gods heiligheid samen…

Hoe spiritueel was Calvijn?

Duur: 89 minuten

Cursus: Geloven met hart en ziel
Calvijn staat bekend om zijn strenge levenshouding. Dan verwacht je niet dat deze man veel aandacht had voor spiritualiteit. Voor hedendaagse calvinisten is het goed om naar deze bekende theoloog uit het verleden te kijken om te zien of ons vooroordeel van…

In God zijn. Bewondering voor een gulle, drievuldige God

Duur: 81 minuten

Cursus: Geloven met hart en ziel
Met hart en ziel met God leven begint bij een relatie met God. We zijn gewend geraakt aan het spreken over een ‘persoonlijke relatie met God’. Wat valt er vanuit de Bijbel te zeggen over onze relatie met God? Hoe…