De Hel

Christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd

Bestaat de hel? Wat leert de Bijbel over de hel? Is de hel wel te rijmen met hoe God zich in Jezus aan ons openbaart als een God van liefde, barmhartigheid en verzoening? Is een eeuwige straf voor tijdelijk kwaad begaan door beperkte mensen wel proportioneel?

Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren. Hoe kan dezelfde God die Jezus gegeven heeft om zich met mensen te verzoenen, ook mensen naar de hel sturen? Is de traditionele interpretatie van bijbelteksten over de hel wel juist? Wat staat er op het spel als we deze interpretatie loslaten?

In vier podcasts denken we na over de vraag:

Wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd?

De podcasts zijn opnames van lezingen gehouden op een studiedag over de Hel, gehouden op 14 februari 2020 op de Theologische Universiteit in Kampen, en duren elk ongeveer een half uur. Bij elke audioaflevering is de presentatie behorend bij de lezing te vinden als naslagwerk.

Onderzoek

Voorafgaand aan de studiedag deed Weetwatjegelooft.nl in samenwerking met De Nieuwe Koers een onderzoek naar de plaats van en opvattingen over de hel in de geloofspraktijk. De uitkomst werd gepubliceerd in De Nieuwe Koers en gepresenteerd tijdens de studiedag. Bekijk hier de publicatie in de Nieuwe Koers.

Lessen

De hel vandaag

Duur: 29 minuten

Wat zijn de functies van de hel? Welke tegenwerpingen worden er gemaakt tegen het bestaan van een hel? En zijn daar oplossingen voor? Een introductie door Arjen van Kralingen op het denken over de hel.

Van Hades tot Gehenna

Duur: 32 minuten

Wat zegt de Bijbel over de hel? In deze aflevering kijkt Arco den Heijer naar de betekenis en bedoeling van een aantal sleutelpassages.

Een gloeiende bakoven vol liefde

Duur: 37 minuten

Wat moeten we centraal stellen in ons denken en spreken over de hel: Gods verkiezing? Het offer van Jezus? Onze eigen verantwoordelijkheid? Een lezing van Ad van der Dussen over de hel en ons Godsbeeld.

Beoordelingen

Heeft niet de inhoud om cursus genoemd te worden

Deel 1 en 4 bestaat uit theologie vanuit de historie. Hobbymatig wellicht interesse. Deel 2 was inhoudelijk vanuit de Schrift het sterkst, edoch beperkt. Deel 3 zit daar wat tussen vanuit gereformeerd perspectief.

Gerard