Hermeneutiek: hoe verstaan wij de Schriften?

Op welke manier verstaan wij de Schriften, zoals we die overgeleverd hebben gekregen? Welke betekenis heeft onze cultuur, ons eigen levensverhaal, en ook de cultuur van de bijbelschrijvers zelf?

Welke afwegingen moeten we maken om de stem van God vandaag te verstaan, en welke rol speelt de Schrift daarin? Januari 2014 bezocht een aantal docenten en hoogleraren van de Theologische Universiteit Kampen de jaarlijkse conferentie van Canadian Reformed Theological Seminary, in Hamilton, Canada. In deze cursus vier video’s met de Nederlandse versie van de lezingen die zij toen hielden.

Lessen

Delen in Christus en ons verstaan

Duur: 136 minuten

Theologische bezinning op hermeneutiek kan niet zonder bezinning op participatie in Christus. In Christus vinden we alle schatten van wijsheid en kennis (Kol 2,3) en de vernieuwing van ons denken. In Christus vinden we alle schatten van wijsheid en kennis…

De lezer centraal

Duur: 124 minuten

In het bijbelonderzoek is er lange tijd veel aandacht geweest voor vragen rond de totstandkoming van de teksten. Vervolgens ging men zich meer richten op de tekst zoals die er nu ligt. De tekst werd vooral literair geanalyseerd. Daarachter ligt de…

De boodschap van de bijbelse geschiedenis

Duur: 129 minuten

De historische boeken van het Oude Testament spelen een belangrijke rol in het verhaal dat de Bijbel als geheel te vertellen heeft. De kerk zegt van deze boeken dat God erin spreekt: ze vertellen over wat Hij heeft gedaan en…

De hermeneutiek van het dogma

Duur: 110 minuten

Niet alleen de tekst van de bijbel, ook het christelijk dogma heeft interpretatie nodig. Professor Kamphuis gebruikt brieven van Dietrich Bonhoeffer uit de gevangenis om het belang hiervan te laten zien. De kracht van het dogma is dat het niet…