Jong&Geloven

Elke generatie christenen staat voor dezelfde roeping: het geloof doorgeven aan de volgende generatie. Elke tijd kent daarbij z’n eigen problemen, uitdagingen en kansen. Wie zich wil bezinnen op kerk- en christenzijn in deze tijd, kan er niet omheen zich diepgaand bezig te houden met de overdracht van het geloof op de volgende generatie.

Kerken worstelen met vragen over de jeugd. Hoe zijn of blijven we relevant? Hoe bieden we jongeren een plek waar ze zich thuis voelen? Hoe worden onze kinderen en jongeren zelf authentieke gelovigen? Een kerk die het geloof niet weet over te dragen, verdwijnt. Een fors percentage jongeren verlaat de kerk en zegt het geloof – in elk geval in de vorm zoals het hun is overgedragen – vaarwel. Dat maakt de bezinning op het terrein van de geloofsoverdracht des te urgenter. Tal van professionals houden zich hiermee bezig, zoals godsdienst-psychologen, godsdienst- en orthopedagogen, (praktisch) theologen en kind- en jongerenwerkers.

AKZ+ biedt in de serie Jong&Geloven een platform waarop de professionele bezinning zoals die binnen universiteiten en hogescholen plaatsvindt, regelmatig vertaald wordt naar en gedeeld wordt met degenen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk zijn: jongerenwerkers, jeugdambtsdragers, catecheten, leerkrachten en docenten, ouders enzovoort.

Doelgroep

Iedereen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk is: jongerenwerkers, jeugdambtsdragers, catecheten, leerkrachten en docenten, ouders enzovoort.

Samenwerking

In de serie Jong&Geloven werkt AKZ+ samen met Innov8, het netwerk voor professionele jongerenwerkers van MissieNederland, met het PraktijkCentrum en met het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur (OJKC).

Lessen

Vader zijn met hart en handen

Duur: 56 minuten

Vaders zijn niet inwisselbaar. God schiep een man en een vrouw om samen het beeld van God te vormen: ze…

Hoe motiveer je jongeren?

Duur: 20 minuten

Motiveren blijkt knap lastig te zijn en gebrek aan motivatie is vermoeiend. Jongeren laten zich niet automatisch dingen opleggen. Ze…

Geloofsopvoeding: wat werkt?

Duur: 28 minuten

Geloofsopvoeding: Esther van Maanen en Saskia de Graaf
Hoe kan de relatie tussen kerk en gezinnen dusdanig versterkt worden, dat dit leidt tot een verdieping van het geloof?…