Kuyper in Amerika

Abraham Kuyper, leider van de Doleantie en partijleider van de Antirevolutionaire Partij reisde van augustus tot begin december 1898 door de Verenigde Staten.

De theoloog, journalist en staatsman publiceerde zijn ervaringen en analyses in het boek Varia Americana. Historicus George Harinck reisde hem achterna en werd opnieuw verrast door het waarnemingsvermogen en de analyses van Kuyper, die nog altijd de moeite waard blijken.

Harinck werkte mee aan de documentaire ‘Varia Americana’ op NPO2 en schreef het boek Varia Americana (uitgeverij Bert Bakker). Voor AKZ+ gaat hij in zeven video’s dieper in op Abraham Kuyper, het neocalvinisme, Amerika en enkele andere thema’s die vanuit religieus en theologisch perspectief in dit verband van actueel belang zijn. Bijvoorbeeld de plaats van religie in de Amerikaanse samenleving, Amerika als land van emigranten en de huidige vluchtelingenproblematiek, en de aantrekkingskracht van Kuyper en het (neo)calvinisme in het huidige Amerika.

Interessante links

Lessen

Kuyper in Amerika. De uitnodiging

Duur: 26 minuten

Aanleiding voor de reis van Abraham Kuyper naar Amerika in 1898 is een uitnodiging van Princeton Theological Seminary om in de zogenaamde Stone-lezingen zijn visie op het calvinisme uiteen te zetten en een uitnodiging van Princeton University om een eredoctoraat…

Kuyper in Amerika. Emancipatie

Duur: 17 minuten

In Amerika ontdekt Kuyper dat vrouwen daar een heel andere maatschappelijke positie innemen dan in Nederland. Dat geeft hem te denken, maar een duidelijke verschuiving in zijn visie op dit punt vindt pas jaren later plaats. Heel concreet wordt dit…

Kuyper in Amerika. Religie

Duur: 18 minuten

In Amerika speelt religie niet alleen een grote rol in het publieke domein, godsdienst kan er ook heel vrij worden beleefd. Kuyper vindt dat erg aantrekkelijk, al ontdekt hij ook dat die vrijheid met allerlei excessen gepaard kan gaan. Welke…

Kuyper in Amerika. Toevluchtsoord

Duur: 15 minuten

Van krantenjongen tot miljonair. Amerika staat wereldwijd bekend als het land van de vrijheid en van de ongekende mogelijkheden. Een ideaalbeeld dat al leeft vanaf het begin van de Verenigde Staten in 1776. Hoe is het met de gastvrijheid van…

Kuyper in Amerika. Nederlandse Amerikanen

Duur: 17 minuten

Voor emigranten is het altijd een spanningsveld: In hoeverre blijven we wie we waren, en in welke mate passen we ons aan aan de nieuwe cultuur? In hoeverre pasten Nederlandse migranten zich aan aan de Amerikaanse cultuur? De Dutch Mania…

Kuyper in Amerika. Nalatenschap

Duur: 21 minuten

Sinds de jaren 1990 is Kuyper in Amerika begonnen aan een 'tweede leven’: zijn boeken worden gretig gelezen, er verschijnen proefschriften over zijn werk en aan sommige universiteiten wordt Neocalvinisme gedoceerd. Waarom Amerikanen Kuypers boodschap van het neocalvinisme in 1898…

Kuyper in Amerika. Toen en nu

Duur: 20 minuten

Toen en nu: op diverse actuele punten blijkt het Amerika uit de tijd van Kuyper niet veel te verschillen van het huidige Amerika. Spanningen en problemen op het gebied van racisme en verkiezingen waren er destijds ook. Spanningen op het…