Ethiek van de zorg in christelijk perspectief

Welkom!

Van harte welkom bij de leergang ‘Ethiek van de zorg in christelijk perspectief‘! Wat goed dat je je voor deze leergang hebt aangemeld. In acht cursusdagen maken we een rondgang langs de belangrijkste onderwerpen in de ethiek van de zorg. Iedere collegedag bestaat uit

 • een theoretisch-ethisch deel (bijvoorbeeld ‘waardigheid’),
 • een toegepast-ethisch deel (zoals ‘waardig sterven’ en goede zorg rond het levenseinde), en een
 • praktisch-ethisch deel (bijvoorbeeld: hoe ga ik om met een euthanasieverzoek in mijn instelling?)

Je maakt kennis met methoden en argumenten vanuit zowel de filosofie als vanuit de theologie. En steeds staat de vraag centraal: ‘hoe vorm ik me hier als gelovig christen een standpunt in?’ En ook: ‘hoe wissel ik hierover van gedachten met niet of andersgelovigen?’

Na inloggen met je account krijg je als deelnemer toegang tot de onderliggende cursusdagen (scroll naar beneden). 

Standaard dagindeling

 • 09.00-09.30 uur Ontvangst
  09.30-10.45 uur Sessie 1
  10.45-11.00 uur Pauze
  11.00-12.15 uur Sessie 2
  12:15-13:15 uur Bewegen
  13.15-13.45 uur Lunch
  13.45-15.00 uur Sessie 3
  15.00-15.15 uur Pauze
  15.15-16.30 uur Sessie 4
  16.30-16:45 uur terugblik op de dag / vooruitblik volgende dag
  16.45-17.00 uur after glow (if wanted)
 • Coördinatoren

 • Cursuslocatie

 • Landgoed Zonneoord, Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede 

Leerdoelen

De cursist die deze leergang doorloopt …

 1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste medisch-ethische theorieën en vragen in de Nederlandse zorgsector en een evaluatie ervan vanuit christelijk perspectief;
 2. is in staat om ethische, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van zorg-ethische vragen te identificeren;
 3. is in staat om zorg-ethische vragen in verband te brengen met de persoonlijke levens- en wereldbeschouwing;
 4. heeft geleerd om gesprekken over ethische vragen en dilemma’s in de zorg te verbinden met de persoonlijke levensovertuiging en met de normativiteit besloten in de eigen professionele praktijk;
 5. is in staat om respectvol en vruchtbaar om te gaan met verschillen in professionele achtergrond en ethische overtuigingen; kan daarbij gezichtspunten van anderen in de eigen positie integreren, zonder zich ongewild van persoonlijke fundamentele overtuigingen te laten afbrengen;
 6. is in staat om constructief deel te nemen aan moreel beraad over ethisch beleid en over ethische dilemma’s en om een dergelijk moreel beraad op te zetten.
 7. heeft meer inzicht gekregen in zijn/haar eigen functioneren i.r.t. medisch-ethische vragen en heeft hierin persoonlijke groei doorgemaakt;
 8. is doordrongen van het belang van persoonlijke vitaliteit en balans en raakt enthousiast om hiermee verder aan de slag te gaan.

Download hier het programma op hoofdlijnen

Lessen

Dag 5: Professionele integriteit

Duur: 0 minutenComplexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 5.

Dag 6: Moreel Beraad

Duur: 10 minutenComplexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 6.

Dag 8: Keuzes in de zorg

Duur: 0 minutenComplexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 8.

Eindopdracht

Duur: 0 minutenComplexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je instructies m.b.t. de eindopdracht voor de leergang Ethiek van de zorg in christelijk perspectief.