Zorgethiek vanuit christelijk perspectief

Or log in to access your purchased courses

Dit is de cursuspagina van de leergang Zorgethiek vanuit christelijk perspectief. Deelnemers aan deze leergang krijgen toegang tot het cursusmateriaal door in te loggen met hun account. Scroll naar beneden voor toegang tot de onderliggende cursusdagen (‘lessen’).

Coördinatoren

Standaard dagindeling

 • 09.00-09.30 uur Ontvangst (koffie/thee)
  09.30-10.45 uur Sessie 1
  10.45-11.00 uur Pauze
  11.00-12.30 uur Sessie 2
  12.30-13.30 uur Lunchpauze
  13.30-15.00 uur Sessie 3
  15.00-15.15 uur Pauze
  15.15-16.45 uur Sessie 4
  16.45-17.00 uur after glow (if wanted)

Cursuslocatie

Landgoed Zonneoord, Zonneoordlaan 17, 6718 TK Ede 

De zes leerdoelen waarnaar wordt verwezen

De cursist die deze leergang doorloopt …

 1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste zorgethische en medisch-ethische theorieën en vragen in de Nederlandse zorgsector en een evaluatie ervan vanuit christelijk perspectief;
 2. is in staat om ethische, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van zorg-ethische vragen te identificeren;
 3. is in staat om zorg-ethische vragen in verband te brengen met de persoonlijke levens- en wereldbeschouwing;
 4. heeft geleerd om gesprekken over zorgethische vragen en dilemma’s te verbinden met de persoonlijke levensovertuiging en met de normativiteit besloten in de eigen professionele praktijk;
 5. is in staat om respectvol en vruchtbaar om te gaan met verschillen in professionele achtergrond en ethische overtuigingen; kan daarbij gezichtspunten van anderen in de eigen positie integreren, zonder zich ongewild van persoonlijke fundamentele overtuigingen te laten afbrengen;
 6. is in staat om constructief deel te nemen aan zorgethisch beraad over ethisch beleid en over ethische dilemma’s en om een dergelijk moreel beraad op te zetten.

Lessen

Zorgethiek cursusdag 1

Complexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 1.

Zorgethiek cursusdag 2

Complexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 2.

Zorgethiek cursusdag 3

Complexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 3.

Zorgethiek cursusdag 4

Complexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 4.

Zorgethiek cursusdag 5

Complexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 5.

Zorgethiek cursusdag 6

Complexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 6.

Zorgethiek cursusdag 7

Duur: 0 minutenComplexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je het programma, de literatuur en overige opdrachten voor cursusdag 7.

Zorgethiek eindopdracht

Duur: 0 minutenComplexiteit: Gemakkelijk

Hier vind je instructies m.b.t. de eindopdracht voor de leergang zorgethiek vanuit christelijk perspectief.