Leven in het besef dat God dichtbij is

Veel mensen zijn op zoek naar ervaring en gevoel. In het licht van de Bijbel kleven daar allerlei risico’s aan. Toch is het beter om deze zoektocht te honoreren en in een gezonde richting te leiden dan om haar alleen waarschuwend en kritisch tegemoet te treden.

Velen vinden het tegelijkertijd moeilijk om God te verbinden met hun gewone alledaagse bestaan en niet te reserveren voor een aparte geestelijke dimensie. Ook vandaag blijft immers de uitdaging om de eenheid van het leven met God hoog te houden en praktisch waar te maken.

Bij spiritualiteit gaat het volgens Ad de Bruijne om de eenheid tussen de omgang met God. Dat gebeurt in de vorm van speciale oefeningen zoals gebed en meditatie aan de ene kant, maar ook in het leven dichtbij de Heer in het bestaan van elke dag. De docent zoekt die verbinding in het besef van Gods nabijheid. Hij stelt daarbij aan de orde wat het denken van Abraham Kuyper in dit opzicht kan betekenen. Ten slotte gaat De Bruijne in op allerlei oefeningen die ons vanuit de katholieke en gereformeerde traditie worden aangereikt en voegt hij er zeven praktische adviezen en richtlijnen aan toe.

Lessen

Spiritualiteit in onze seculiere cultuur

Duur: 28 minuten

Religie mag weer. Spiritualiteit is in. Algemeen leeft het besef weer dat een mens meer is dan zijn lichaam en psyche. Wat zit hier achter? En wat doet men hiermee? En moeten christenen blij zijn met deze ontwikkelingen in onze…

Abraham Kuyper over spiritualiteit

Duur: 18 minuten

De theoloog en politicus Abraham Kuyper is ook als het gaat over spiritualiteit van betekenis geweest. Hoe duidde Kuyper het spiritueel tekort onder gereformeerden in zijn tijd? Kuyper pleit voor geestelijke oefeningen, voor inoefening van Gods nabijheid in het hart.…

Geestelijke oefeningen – Kuyper en de Bijbel

Duur: 25 minuten

Kuyper baseerde zijn opvatting over geestelijke oefeningen op de Bijbel. Hij stelde dat er een onderlaag is in het bewustzijn van de mens die je heel praktisch moet trainen door geestelijke oefeningen. Dan ontstaat er een blijvende onderlaag van openheid…

Geestelijke oefeningen – de traditie

Duur: 19 minuten

In deze les maak je kennis met een aantal oefeningen die de katholieke en gereformeerde traditie (met nadruk op de 17e-eeuwse Gisbertus Voetius) ons aanreikt om (meer) te gaan leven in het besef van Gods nabijheid.

Geestelijke oefeningen in de praktijk van elke dag

Duur: 25 minuten

De vorige les bevatte een aantal praktische oefeningen die de katholieke en gereformeerde traditie ons aanreikt om meer te gaan leven in het besef van Gods nabijheid. In deze laatste les uit de cursus geeft Ad de Bruijne zeven praktische…