Missionair jongerenwerk

Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Voor velen van hen is het christendom een onbekende of exotische wereld met een geheel andere cultuur dan die waarin zij leven.

Debbie den Boer merkte dat veel jongeren totaal geen besef meer hebben van wie God is en wat een kerk inhoudt. Het raakte haar, evenals het gegeven dat juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien een vergeten doelgroep lijken te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk.

Wie zich daarvoor wėl wil inzetten, staat voor de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie. Debbie den Boer deed er in het kader van haar masterstudie Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen onderzoek naar en presenteert de resultaten ervan in vijf videolessen.

Lessen

1. Waarom missionair jongerenwerk?

Voorbeeld

Duur: 16 minuten

Debbie den Boer
Wat is missionair jongerenwerk? En waarom zou je je in missionair werk eigenlijk specifiek richten op kinderen en jongeren? Wat…

3. Missionair jongerenwerk met beleid

Duur: 18 minuten

Debbie den Boer
De interesse in missionair jongerenwerk neemt toe. Maar van de zeven kerkgenootschappen die Debbie den Boer ernaar vroeg, bleken er…