Missionair jongerenwerk

Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Voor velen van hen is het christendom een onbekende of exotische wereld met een geheel andere cultuur dan die waarin zij leven.

Debbie den Boer merkte dat veel jongeren totaal geen besef meer hebben van wie God is en wat een kerk inhoudt. Het raakte haar, evenals het gegeven dat juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien een vergeten doelgroep lijken te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk.

Wie zich daarvoor wėl wil inzetten, staat voor de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie. Debbie den Boer deed er in het kader van haar masterstudie Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen onderzoek naar en presenteert de resultaten ervan in vijf videolessen.

Lessen

1. Waarom missionair jongerenwerk?

Voorbeeld

Duur: 16 minuten

Debbie den Boer
Wat is missionair jongerenwerk? En waarom zou je je in missionair werk eigenlijk specifiek richten op kinderen en jongeren? Wat zegt de Bijbel over kinderen en jongeren en hoe is de kerk hier in het verleden mee omgegaan? Debbie den…

Waarom je het Evangelie al aan kinderen moet vertellen (2)

Duur: 12 minuten

Debbie den Boer
“Geef mij een kind tot zijn zevende levensjaar, en je mag het terug voor de rest van zijn leven.” (Lenin) Wat in de jeugd gebeurt, is vormend voor de rest van je leven. Onderzoek wijst uit dat dit ook geldt…

Missionair jongerenwerk met beleid (3)

Duur: 18 minuten

Debbie den Boer
De interesse in missionair jongerenwerk neemt toe. Maar van de zeven kerkgenootschappen die Debbie den Boer ernaar vroeg, bleken er slechts drie beleid te hebben ontwikkeld op dit terrein. Debbie laat in deze videoles zien dat de overeenkomsten en verschillen…

Perron61: missionair jongerenwerk in de praktijk (4)

Duur: 19 minuten

Debbie den Boer
‘Jezus is echt mijn grote voorbeeld!’ zegt een jongere tijdens Youth Alpha. Arte Havenaar en Martijn de Jong zien God aan het werk bij Perron61. Debbie den Boer gaat in deze videoles met hen in gesprek, op zoek naar een…