Missionair jongerenwerk

Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Voor velen van hen is het christendom een onbekende of exotische wereld met een geheel andere cultuur dan die waarin zij leven.

Debbie den Boer merkte dat veel jongeren totaal geen besef meer hebben van wie God is en wat een kerk inhoudt. Het raakte haar, evenals het gegeven dat juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien een vergeten doelgroep lijken te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk.

Wie zich daarvoor wėl wil inzetten, staat voor de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie. Debbie den Boer deed er in het kader van haar masterstudie Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen onderzoek naar en presenteert de resultaten ervan in vijf videolessen.

Wat kun je in deze cursus verwachten?

  • Les 1: Wat is missionair jongerenwerk en wat zijn de theologische en historische verklaringen voor het bestaan ervan?
  • Les 2: Waarom het zo belangrijk is dat kinderen en jongeren al bekend worden gemaakt met het evangelie.
  • Les 3: Overzicht van het beleid in Nederland rond missionair jongerenwerk; verschillen en overeenkomsten.
  • Les 4: Interview met Arte Havenaar en Martijn de Jong over Perron61 in Zoetermeer, een voorbeeld van missionair jongerenwerk in deze tijd.
  • Les 5: Welke thema’s zijn belangrijk in de visie- en beleidsvorming voor missionair jongerenwerk in een geseculariseerde samenleving en hoe kun je zelf aan de slag gaan?

Lessen