Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen

Als het aan kabinet-Rutte ligt, wordt Nederland een ‘participatieland’. Is dat een reële ambitie? Wat gebeurt er concreet in de samenleving met de toegang tot zorg en ondersteuning? Past deze ontwikkeling bij een christelijke samenlevingsvisie? En welke kansen liggen hier voor kerken en christenen?

In vier video’s wordt ingegaan op de betekenis van de ontwikkeling van Nederland tot participatieland voor de kerk. Ze helpen om positie en mening te bepalen.

Lessen

Nederland participatieland? De transities en de praktijk

Duur: 94 minuten

Cursus: Nederland participatieland
Het kabinet-Rutte heeft laten weten dat ‘we’ van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij gaan. Wat vinden ‘we’ zelf? welke bestuursfilosofie zit er achter de transities die op 1 januari 2015 in Nederland plaatsvonden? Wat verwacht het kabinet-Rutte van de burgersamenleving?…

Kerken in de participatiesamenleving

Duur: 66 minuten

Cursus: Nederland participatieland
Veranderingen in de verzorgingsstaat bieden ruimte aan particulier en kerkelijk initiatief. Dit college baseert zich op de resultaten van onderzoek naar de veranderende rol van diaconaat. We staan stil bij wat kerkleden zelf willen en welke mogelijkheden dit biedt voor nieuwe…

Sociale wijkteams in de praktijk. Vormen zij de sleutel voor meer participatie?

Duur: 91 minuten

Cursus: Nederland participatieland
De toegang tot zorg en ondersteuning in Nederland wordt drastisch veranderd. Dit college gaat in op de ervaringen van wijkteams in zes plaatsen waar het Centrum voor samenlevingsvraagstukken van hogeschool Viaa training en onderzoek verzorgt. De student kan daardoor aansluiten bij de meest…

Christelijke denkers over de participatiesamenleving

Duur: 106 minuten

Cursus: Nederland participatieland
De Nederlandse samenleving is sterk in ontwikkeling. Bestaande instituties en diverse verworvenheden van onze verzorgingsstaat staan ter discussie. We zijn bezig de samenleving opnieuw uit te vinden. Daarvoor is een goed doordachte samenlevingsvisie nodig. Mooie elementen daarvoor zijn te vinden…