Pastoraat bij psychische problemen

Voor mensen met psychische problemen is het leven vaak een worsteling. Hoe kun je hen tot steun zijn als pastor?

In deze cursus word je op weg geholpen rondom de thema’s angst, persoonlijkheidsproblematiek, depressie en suïcide, trauma en autisme. Elke video geeft je een inkijkje in het leven en geloven van iemand met een psychisch probleem. Daarbij krijg je praktische handreikingen van een hulpverlener uit de GGZ. Je leert van een pastor hoe je een ander bij kunt staan met de troost van het evangelie. En herkenbare praktijksituaties nodigen je uit om zelf aan de slag te gaan. Verwerkingsvragen en handleidingen helpen je daarbij.

Deze online cursus biedt verdieping bij het Handboek pastoraat bij psychische problemen, een boek waarin je informatie vindt over psychische stoornissen, de manieren waarop verschillende psychische problematieken doorwerken in geloof en geloofsbeleving, en wat dat betekent voor het pastoraat. De cursus is bedoeld voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier iemand met psychische klachten bijstaat op geloofsgebied.

Thema’s

 1. Pastoraat en hulpverlening

 2. Angst

 3. Persoonlijkheidsproblematiek

 4. Depressie en suïcide

 5. Trauma

 6. Autisme

Video en meer

De cursus is zowel individueel als in groepsverband te volgen:

 • Volg je de cursus individueel?
  Bekijk dan de video en beantwoord de reflectievragen die erbij gegeven zijn. Ook zijn in elke video opdrachten opgenomen, pauzeer de video en denk na over de gegeven vraag.
 • Volg je de cursus in groepsverband?
  Organiseer een of meerdere toerustingsdagen/-avonden en gebruik daarbij de gesprekshandleidingen, met een programma, opdrachten en praktische suggesties.

Van elk thema is ook een korte video van max. 15 minuten beschikbaar, deze zijn bedoeld als korte introductie op het thema, bijvoorbeeld als start van een kerkenraadsvergadering.

Webinar

Op 7 april 2022 werd er een webinar gehouden met Hanneke Schaap en Egbert Brink waarin op tal van vragen n.a.v. de videocursus werd ingegaan. Het webinar is hier terug te kijken. 

Partner

Met dank aan

De cursus kan je gratis aangeboden worden dankzij een gift van stichting Vrienden van Eleos. Een gift aan deze stichting wordt daarom zeer op prijs gesteld. Hartelijk dank!

Modules

Andere lessen

Online seminar ‘pastoraat bij psychische problemen’

Duur: 90 minuten

Hoe kan er in jouw gemeente meer openheid, vertrouwen en verbinding komen en hoe kun je meer ruimte geven aan mensen met psychische klachten? Daar denken we in dit online seminar, aanvullend op de cursus Pastoraat bij psychische problemen, over…

Beoordelingen

Een leerzame cursus

Ik heb veel praktische handvatten gekregen.

Anonieme beoordeling

Helder en doeltreffend.

De theorie over de menselijke psyche wordt helder en kernachtig uitgelegd en de casussen zijn écht herkenbaar uitgebeeld.

Harry van der Sluijs