Cultuur&Samenleving

Maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de ‘waan van de dag’, de actualiteit, de hypes, de media en de mensen dreigen te beheersen. Er is gebrek en daarom behoefte aan een meer beschouwende, kritische doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen op structureel niveau.

Zeker ook onder christenen neemt de behoefte aan een kritische belichting vanuit christelijke perspectieven en waarden toe. In deze serie laten we christelijke denkers aan het woord die in staat zijn maatschappelijke (politieke, culturele) ontwikkelingen kritisch door te lichten, te duiden, en vanuit christelijk perspectief richting te wijzen. De actualiteit is daarbij niet leidend, geen direct voorwerp van bespiegeling, maar dient slechts als signaal voor meer structurele, dieperliggende ontwikkelingen.

Lessen

Christelijke vrijheid en de democratische rechtstaat: vriend of vijand?

Duur: 99 minuten

In onze dagen gaan veel politieke discussies over de wil van de meerderheid en de consequenties daarvan voor religieuze minderheden. Denk aan de discussies over de gewetensbezwaarde ambtenaar, de SGP, de rituele slacht, de besnijdenis en het bijzonder onderwijs. In…

Het stikstofdilemma en de blijvende uitdaging voor de milieu-ethiek

Duur: 90 minuten

De ernst van de klimaatcrisis en het afnemen van de biodiversiteit leiden tot nieuwe ethische dilemma’s, waarin ook christenen vanuit strijdige belangen tegenover elkaar kunnen komen te staan. De stikstofcrisis levert daarvan sprekende en soms schrijnende voorbeelden. Welke waarde hebben…