Verantwoord geloven

Als christen geloof je heel wat zaken die grote vragen oproepen bij niet-christenen. Vragen die je trouwens óók enorm kunnen bezighouden als je wél christelijk bent opgevoed.

Want hoe weet je zo zeker dat God bestaat? En als Hij bestaat, en goed en almachtig is, waarom is er dan zoveel kwaad en lijden in de wereld? Hoe zit het met de opstanding, met wonderen? Is het niet enorm arrogant en intolerant om te beweren dat Jezus Christus de enige Weg tot verlossing is? Hoe kun je je christelijk geloof verantwoorden als een niet- of andersgelovige kritische vragen stelt?

In de cursus ‘Verantwoord geloven’ gaan deskundige theologen en filosofen diepgaand op deze vragen in. Tot 2018 verschijnen er meer dan 35 videolessen in deze cursus. Uitgangspunt voor de cursus vormt het Handboek Christelijke Apologetiek, dat onder redactie van prof. dr. Henk Bakker, dr. Maarten Kater en prof. dr. Wim van Vlastuin in 2014 verscheen bij uitgeverij Brevier.

Leestips

H.A. Bakker, M.J. Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek (Brevier, Kampen, 2014).

Modules

Andere lessen

Wat is jouw vooronderstelling? Het presuppositionalisme (2)

Duur: 20 minuten

Wat is jouw grote vooronderstelling - je ‘presupposition’ - waarbinnen je wetenschap bedrijft? Wat is je interpretatiekader, je levensbeschouwing? Dat is voor aanhangers van het presuppositionalisme als apologetische methode bepalend voor de wijze waarop zij het gesprek met ongelovigen aangaan.…