Vreemdelingen en priesters

Hoe realistisch is het om missionair te zijn in een diep geseculariseerde cultuur? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken?

Stefan Paas’ boek Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving cirkelt rond de vraag hoe het mogelijk is om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden. Het boek vormt de theologische verwerking van de ervaringen die de auteur opdeed in verschillende contexten, waaronder Amsterdam. In diep geseculariseerde culturen blijkt nauwelijks behoefte aan God en Jezus, en dromen over massale bekeringen blijken een illusie. Stefan Paas wil met zijn boek een inspirerende visie bieden voor een christelijke minderheid in een postchristelijke cultuur.

Voor de verschijning van zijn boek zette Stefan Paas zijn visie al uiteen in 2 colleges voor AKZ+.  Op 13 november 2015 werd er tijdens een studiemiddag flink gedebateerd over het boek. De video-opnames van colleges en debat in deze cursus vormen een waardevolle introductie en reflectie op Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.

Modules