Cursussen

Toon als:

Categorie Hermeneutiek

 • Basiscursus Pastoraat

  4 Lessenin ,
  Basiscursus Pastoraat

  God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat… Lees verder

 • Evolutie. Stel dat het waar is...

  Cursus Evolutie, stel dat het waar is

  Is de evolutietheorie te combineren met orthodox-christelijk geloof? Wat zijn de theologische consequenties van aanvaarding van evolutie? 8 deskundigen reageren op belangwekkende studie Gijsbert van den Brink

 • Mijn God geneest

  Cursus Mijn God Geneest

  Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest - wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

 • Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen

  [caption id="attachment_43621" align="alignright" width="191"] Bestel het boek dat n.a.v. deze cursus is verschenen[/caption]

  Christus victor en verzoening door voldoening in verleden en heden

  Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern van het christelijk geloof. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid? Twee antwoorden op deze vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, staan bekend als Christus victor en Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld schreef er in 2018 een boek over: Het vergeten Evangelie. Weetwatjegelooft.nl belegde hierover op 8 maart 2019 een studiedag met bijdragen van Hans Burger, Kees van Kralingen, Gert-Jan Roest, Riemer Roukema, Cees-Jan Smits, Reinier Sonneveld, Dolf te Velde en Bernard van Vreeswijk. Deze cursus bestaat uit de video-opnames van de studiedag. Een uitgewerkte versie van deze bijdragen is verschenen in de bundel Hoe kan Jezus' kruisdood ons verlossen? Christus Victor en Verzoening door voldoening in verleden en heden (Buijten & Schipperheijn 2020).

 • Sola Scriptura

  Inzicht in een aantal belangrijke aspecten die spelen rond de actuele betekenis en toepassing van het centrale principe van de Reformatie dat de Schrift de enige bron en norm voor leer en leven is.

 • Hermeneutiek: hoe verstaan wij de Schriften?

  4 Lessenin
  Cursus: Hermeneutiek

  Een cursus over verschillende facetten van hermeneutiek, de wijze waarop we de Bijbel verstaan en de rol die onze cultuur, ons levensverhaal en de cultuur van de bijbelschrijvers daarin speelt.