Cursussen

Toon als:

Cursus categorie: Pastoraat

 • Basiscursus Pastoraat

  Basiscursus Pastoraat

  God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat… Lees verder

 • Barmhartig leven in crisistijd

  Zeven werken van barmhartigheid en Dietrich Bonhoeffer

  Barmhartig leven vereist moed, zeker in crisistijd. In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.

 • Kerkzijn als antwoord

  Inclusief gemeentezijn in een tijd van krimp en transitie   De kerk staat onder druk van krimp en secularisatie. Zowel in de kerk als daarbuiten wordt de kerk kritisch bevraagd. Kunnen we het volhouden zoals we het altijd gedaan hebben?… Lees verder

 • Mij niet meer gezien

  Wat is kerkverlating? Wat zeggen recente onderzoeken erover? Hoe kunnen we ermee omgaan? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf? Deze videocursus bevat de opnames van alle lezingen en forumgesprekken van de studiedag 'Mij niet meer gezien', die werd gehouden op 15 november 2019 in Kampen.

 • Pastoraat bij psychische problemen

  14 Lessenin

  Psychische problemen hebben vaak gevolgen voor hoe iemand naar zichzelf, naar anderen en naar God kijkt. Als pastor is het belangrijk om daar weet van te hebben en wat de do’s en don'ts zijn in het contact. Een online cursus voor iedereen die actief is in het pastoraat.

 • Mijn God geneest

  Cursus Mijn God Geneest

  Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest - wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

 • Geloof en Psychologie

  7 Lessenin
  Colleges Psyche en Geloof

  Hoe verhoudt geloof zich tot psychologie? Over die vraag is veel discussie geweest. In zeven video’s neemt dr. Rens Filius je mee in vijf belangrijke christelijke visies op de relatie van geloof tot psychologie.