Cursussen

Toon als:

Cursus categorie: Praktische theologie

 • Leven in Christus

  12 Bijbelstudies over de vraag wat het nu betekent dat we 'in Christus zijn', naar aanleiding van Leven in Christus - Over de betekenis van het verhaal van Jezus van Hans Burger.

 • Barmhartig leven in crisistijd

  Zeven werken van barmhartigheid en Dietrich Bonhoeffer

  Barmhartig leven vereist moed, zeker in crisistijd. In een serie van zeven podcasts bespreekt Arthur Alderliesten de zeven werken van barmhartigheid met het oog op het leven in crisistijd. Hij verbindt die met reflecties vanuit het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.

 • Lente in de kerk

  Ontdek bloesem in oude kerken, bloei in internationale gemeenschappen en hoor verhalen van nieuwe kerkplanten! Verlang jij ook naar de lente?

 • Kerkzijn als antwoord

  Inclusief gemeentezijn in een tijd van krimp en transitie   De kerk staat onder druk van krimp en secularisatie. Zowel in de kerk als daarbuiten wordt de kerk kritisch bevraagd. Kunnen we het volhouden zoals we het altijd gedaan hebben?… Lees verder

 • Mij niet meer gezien

  Wat is kerkverlating? Wat zeggen recente onderzoeken erover? Hoe kunnen we ermee omgaan? En welk verhaal vertellen kerkverlaters zelf? Deze videocursus bevat de opnames van alle lezingen en forumgesprekken van de studiedag 'Mij niet meer gezien', die werd gehouden op 15 november 2019 in Kampen.

 • Geloven doe je samen

  Hoe zou jij willen dat jouw kerk eruitziet in 2030? Wat betekent de kerk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving? Daarover gaat het in Kerkmomenten. Vanuit het verlangen dat kerken in onze tijd groeien en bloeien, mogelijk in aantal, zeker in geloof, hoop en liefde.

 • Podcast Domineesland

  Domineesland is een driedelige podcast over de rol van de dominee. In de afgelopen decennia is er een hoop veranderd op het gebied van religie en kerk. Steeds minder mensen gaan naar de kerk of zijn bekend met het christelijke verhaal. Wat doet dit met dominees? Veranderen zij mee? Heeft dominee-zijn eigenlijk wel toekomst? En hoe dan? En wat betekenen al deze veranderingen voor de theologische opleidingen?

 • Cola, chips en praten over God

   Wat komt er na de cola, chips en gezelligheid? Hoe raak je met tieners in gesprek over geloven? Past catechese nog wel bij deze tijd? Laat je tijdens dit seizoen inspireren door de toerustingscursus voor catecheten!

  • Mijn God geneest

   Cursus Mijn God Geneest

   Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest - wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

  • A conversation with Stanley Hauerwas

   Op 12 februari 2016 vond in Kampen het congres ‘Stanley Hauerwas in the Netherlands – Conversation with a radical theologian’ plaats. In deze videocursus de registratie van alle lezingen van die dag. De centrale vraag, gesteld aan elke spreker: ‘How do you value the influence of Hauerwas’ theology in The Netherlands?’

  • Missionair jongerenwerk

   Cursus: Jong en geloven

   Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Veel jongeren hebben totaal geen besef meer van wie God is en wat een kerk inhoudt. Juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien lijken bovendien een vergeten doelgroep te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Dat raakte Debbie den Boer. In deze cursus gaat zij in op de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie.

   Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

  • Jong&Geloven

   Cursus: Jong en geloven

   In de serie Jong&Geloven wordt de professionele bezinning op jongeren en geloofsoverdracht van universiteiten en hogescholen vertaald naar en gedeeld wordt met degenen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk zijn.