Cursussen

Toon als:
 • Een steen op de maag

  10 Lessen in ,

  Cursus Kerkgeschiedenis - Steen op de Maag

  Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest… Lees verder

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Evolutie. Stel dat het waar is...

  13 Lessen in , , , , , , ,

  Cursus Evolutie, stel dat het waar is

  Is aanvaarding van de evolutietheorie wel te rijmen met orthodox-christelijke opvattingen over de Bijbel, God en mens, zonde en verlossing? Wat zijn de theologische implicaties van evolutionaire schepping? Deze cursus bevat de presentaties en video-opnames van het congres "Evolutie. Stel dat het waar is ..." (22 september 2017).

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Liefde heette mij welkom

  1 Lessen in ,

  Christian Wiman’s Mijn heldere afgrond in het licht van poëzie en theologie Mijn heldere afgrond. Overpeinzingen van een moderne gelovige is een indrukkend ziekterelaas en mozaïek van gedachten over sterven, kunst en geloof van Christian Wiman. In deze video –… Lees verder

 • Geloof overbrengen in een sceptische tijd

  6 Lessen in ,

  Tim Keller schreef het boek Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd. Een inspirerend boek voor iedereen die zich steeds weer voor de opdracht gesteld ziet om net als Keller het “oude” Evangelie te verkondigen in de huidige tijd. En evangelieverkondiging… Lees verder

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Basiscursus Pastoraat

  4 Lessen in ,

  Basiscursus Pastoraat

  God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat… Lees verder

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Reformatie Nu

  17 Lessen in , , ,

  Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het… Lees verder

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Geloven in God zonder bewijs

  7 Lessen in , ,

  Cursus Alvin Plantinga

  Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Geloof en Psychologie

  7 Lessen in

  Colleges Psyche en Geloof

  Hoe verhoudt geloof zich tot psychologie? Over die vraag is veel discussie geweest. In zeven video’s neemt dr. Rens Filius je mee in vijf belangrijke christelijke visies op de relatie van geloof tot psychologie.

  Cursusvoorbeeld - (7 lesvoorbeeld)

 • Missionair jongerenwerk

  5 Lessen in , ,

  Cursus: Jong en geloven

  Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Veel jongeren hebben totaal geen besef meer van wie God is en wat een kerk inhoudt. Juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien lijken bovendien een vergeten doelgroep te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Dat raakte Debbie den Boer. In deze cursus gaat zij in op de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Verantwoord geloven

  27 Lessen in

  Cursus Verantwoord Geloven

  Een cursus waarin diepgaand wordt ingegaan op vragen die vanuit de samenleving en de gemeente aan het christelijk geloof worden gesteld. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een apologetische verantwoording van het christelijk geloof? Welke argumenten zijn er voor en tegen bepaalde opvattingen van het christelijk geloof?

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Kerkrecht, waarom eigenlijk?

  3 Lessen in

  Cursus Kerkrecht

  Een cursus over enkele belangrijke aspecten van het kerkrecht: bijbelse lijnen, verzoening en verhouding tot burgerlijk recht.

 • Vreemdelingen en priesters

  4 Lessen in

  Cursus vreemdelingen en priesters

  Twee colleges van Stefan Paas en een debat naar aanleiding van de verschijning van het boek "Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving".