Cursussen

Toon als:
 • Basiscursus Pastoraat

  4 Lessen in ,

  God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat… Lees verder

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Reformatie Nu

  4 Lessen in , , ,

  Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het… Lees verder

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Geloven in God zonder bewijs

  5 Lessen in , ,

  Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Geloof en Psychologie

  7 Lessen in

  Hoe verhoudt geloof zich tot psychologie? Over die vraag is veel discussie geweest. In zeven video’s neemt dr. Rens Filius je mee in vijf belangrijke christelijke visies op de relatie van geloof tot psychologie.

  Cursusvoorbeeld - (7 lesvoorbeeld)

 • Missionair jongerenwerk

  5 Lessen in , ,

  Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Veel jongeren hebben totaal geen besef meer van wie God is en wat een kerk inhoudt. Juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien lijken bovendien een vergeten doelgroep te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Dat raakte Debbie den Boer. In deze cursus gaat zij in op de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Verantwoord geloven

  27 Lessen in

  Een cursus waarin diepgaand wordt ingegaan op vragen die vanuit de samenleving en de gemeente aan het christelijk geloof worden gesteld. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een apologetische verantwoording van het christelijk geloof? Welke argumenten zijn er voor en tegen bepaalde opvattingen van het christelijk geloof?

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Kerkrecht, waarom eigenlijk?

  3 Lessen in

  Een cursus over enkele belangrijke aspecten van het kerkrecht: bijbelse lijnen, verzoening en verhouding tot burgerlijk recht.

 • Vreemdelingen en priesters

  4 Lessen in

  Twee colleges van Stefan Paas en een debat naar aanleiding van de verschijning van het boek “Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving”.

 • Jong&Geloven

  7 Lessen in ,

  In de serie Jong&Geloven wordt de professionele bezinning op jongeren en geloofsoverdracht van universiteiten en hogescholen vertaald naar en gedeeld wordt met degenen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk zijn.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Om de oude wereldzee

  4 Lessen in

  De actualiteit van Abraham Kuypers opvattingen over religieuze minderheden, mystiek, Oosterse orthodoxie en fundamentalisme. Serie naar aanleiding van de reis die George Harinck maakte in de voetsporen van Abraham Kuyper rond de oude wereldzee.

 • Kuyper in Amerika

  6 Lessen in

  Cursus van 7 lessen over Abraham Kuyper, het neocalvinisme, Amerika en andere thema’s die vanuit religieus en theologisch perspectief van actueel belang zijn, zoals de plaats van religie in de Amerikaanse samenleving, Amerika als land van emigranten en de huidige vluchtelingenproblematiek, en de aantrekkingskracht van Kuyper en het (neo)calvinisme in het huidige Amerika.

 • Tom Wright

  4 Lessen in ,

  Een cursus van 4 lessen over het werk van de veelgelezen Anglicaanse N.T. (Tom) Wright: over zijn Schriftopvatting, en zijn denken over het Koninkrijk, de opstanding en Paulus.