Cursussen

Toon als:
 • A conversation with Stanley Hauerwas

  Op 12 februari 2016 vond in Kampen het congres ‘Stanley Hauerwas in the Netherlands – Conversation with a radical theologian’ plaats. In deze videocursus de registratie van alle lezingen van die dag. De centrale vraag, gesteld aan elke spreker: ‘How do you value the influence of Hauerwas’ theology in The Netherlands?’

 • Jij en de Bijbel

  Wat is de Bijbel? Hoe is die ontstaan? Wat hebben we er aan en hoe moeten we hem lezen? Deze videocursus is een toegankelijke kennismaking met het Oude en Nieuwe Testament.

 • Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen

  [caption id="attachment_43621" align="alignright" width="191"] Bestel het boek dat n.a.v. deze cursus is verschenen[/caption]

  Christus victor en verzoening door voldoening in verleden en heden

  Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern van het christelijk geloof. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid? Twee antwoorden op deze vraag die in 2000 jaar kerkgeschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld, staan bekend als Christus victor en Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld schreef er in 2018 een boek over: Het vergeten Evangelie. Weetwatjegelooft.nl belegde hierover op 8 maart 2019 een studiedag met bijdragen van Hans Burger, Kees van Kralingen, Gert-Jan Roest, Riemer Roukema, Cees-Jan Smits, Reinier Sonneveld, Dolf te Velde en Bernard van Vreeswijk. Deze cursus bestaat uit de video-opnames van de studiedag. Een uitgewerkte versie van deze bijdragen is verschenen in de bundel Hoe kan Jezus' kruisdood ons verlossen? Christus Victor en Verzoening door voldoening in verleden en heden (Buijten & Schipperheijn 2020).

 • Dogmatiek voor iedereen

  12 Lessenin

  Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

 • Mijn God geneest

  Cursus Mijn God Geneest

  Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest - wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

 • Een steen op de maag

  Cursus Kerkgeschiedenis - Steen op de Maag

  Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen een congres gehouden met deze naam. Vijftig jaar na het verschijnen van de Open Brief; de publicatie die een katalysator is geweest… Lees verder

 • Evolutie. Stel dat het waar is...

  Cursus Evolutie, stel dat het waar is

  Is de evolutietheorie te combineren met orthodox-christelijk geloof? Wat zijn de theologische consequenties van aanvaarding van evolutie? 8 deskundigen reageren op belangwekkende studie Gijsbert van den Brink

 • Liefde heette mij welkom

  1 Lessenin ,

  Christian Wiman’s Mijn heldere afgrond in het licht van poëzie en theologie Mijn heldere afgrond. Overpeinzingen van een moderne gelovige is een indrukkend ziekterelaas en mozaïek van gedachten over sterven, kunst en geloof van Christian Wiman. In deze video –… Lees verder

 • Geloof overbrengen in een sceptische tijd

  6 Lessenin ,

  Tim Keller schreef het boek Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd. Een inspirerend boek voor iedereen die zich steeds weer voor de opdracht gesteld ziet om net als Keller het “oude” Evangelie te verkondigen in de huidige tijd. En evangelieverkondiging… Lees verder

 • Basiscursus Pastoraat

  4 Lessenin ,
  Basiscursus Pastoraat

  God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat… Lees verder

 • Reformatie Nu

  Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het… Lees verder

 • Geloven in God zonder bewijs

  Cursus Alvin Plantinga

  Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.