Cursussen

Toon als:
 • Geloof overbrengen in een sceptische tijd

  6 Lessenin ,

  Tim Keller schreef het boek Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd. Een inspirerend boek voor iedereen die zich steeds weer voor de opdracht gesteld ziet om net als Keller het “oude” Evangelie te verkondigen in de huidige tijd. En evangelieverkondiging… Lees verder

 • Basiscursus Pastoraat

  4 Lessenin ,
  Basiscursus Pastoraat

  God ter sprake brengen, dat gebeurt niet alleen in pastorale gesprekken die worden geleid door professionals of ouderlingen, maar ook in gesprekken tussen gelovigen onderling. Pastoraat: eigenlijk heeft elke christen er in de praktijk mee te maken. De Basiscursus Pastoraat… Lees verder

 • Reformatie Nu

  Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu?

 • Geloven in God zonder bewijs

  Cursus Alvin Plantinga

  Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

 • Geloof en Psychologie

  7 Lessenin
  Colleges Psyche en Geloof

  Hoe verhoudt geloof zich tot psychologie? Over die vraag is veel discussie geweest. In zeven video’s neemt dr. Rens Filius je mee in vijf belangrijke christelijke visies op de relatie van geloof tot psychologie.

 • Missionair jongerenwerk

  Cursus: Jong en geloven

  Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Veel jongeren hebben totaal geen besef meer van wie God is en wat een kerk inhoudt. Juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien lijken bovendien een vergeten doelgroep te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Dat raakte Debbie den Boer. In deze cursus gaat zij in op de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Verantwoord geloven

  27 Lessenin
  Cursus Verantwoord Geloven

  Een cursus waarin diepgaand wordt ingegaan op vragen die vanuit de samenleving en de gemeente aan het christelijk geloof worden gesteld. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een apologetische verantwoording van het christelijk geloof? Welke argumenten zijn er voor en tegen bepaalde opvattingen van het christelijk geloof?

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Kerkrecht, waarom eigenlijk?

  3 Lessenin
  Cursus Kerkrecht

  Een cursus over enkele belangrijke aspecten van het kerkrecht: bijbelse lijnen, verzoening en verhouding tot burgerlijk recht.

 • Vreemdelingen en priesters

  4 Lessenin
  Cursus vreemdelingen en priesters

  Twee colleges van Stefan Paas en een debat naar aanleiding van de verschijning van het boek "Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving".

 • Jong&Geloven

  Cursus: Jong en geloven

  In de serie Jong&Geloven wordt de professionele bezinning op jongeren en geloofsoverdracht van universiteiten en hogescholen vertaald naar en gedeeld wordt met degenen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk zijn.

 • Om de oude wereldzee

  4 Lessenin
  Cursus Om de oude wereldzee

  De actualiteit van Abraham Kuypers opvattingen over religieuze minderheden, mystiek, Oosterse orthodoxie en fundamentalisme. Serie naar aanleiding van de reis die George Harinck maakte in de voetsporen van Abraham Kuyper rond de oude wereldzee.

 • Kuyper in Amerika

  7 Lessenin
  Cursus: Kuyper in Amerika

  Cursus van 7 lessen over Abraham Kuyper, het neocalvinisme, Amerika en andere thema’s die vanuit religieus en theologisch perspectief van actueel belang zijn, zoals de plaats van religie in de Amerikaanse samenleving, Amerika als land van emigranten en de huidige vluchtelingenproblematiek, en de aantrekkingskracht van Kuyper en het (neo)calvinisme in het huidige Amerika.