Cursussen

Toon als:
 • Hoe Jezus’ kruisdood ons kan verlossen

  Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern van het christelijk geloof. Jezus brengt verlossing door aan het kruis een gruwelijke dood te sterven. Maar hoe kan het leven, de dood en de opstanding van één mens verlossing betekenen voor de mensheid?

 • Jij en de Bijbel

  Wat is de Bijbel? Hoe is die ontstaan? Wat hebben we er aan en hoe moeten we hem lezen? Deze videocursus is een toegankelijke kennismaking met het Oude en Nieuwe Testament.

 • Dogmatiek voor iedereen

  12 Lessenin

  Wat geloven wij als christenen? Dáárover gaat deze cursus Dogmatiek voor iedereen. De twaalf lessen zijn gebaseerd op het gelijknamige boek van Almatine Leene en Wim Markus. Belangrijke thema’s van het christelijk geloof komen op een toegankelijke wijze aan bod.

 • Mijn God geneest

  Cursus Mijn God Geneest

  Gebedsgenezing krijgt in hedendaagse kerken steeds meer aandacht. Praktijken rondom gebedsgenezing roepen veel theologische vragen op. Reden voor de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteiten Apeldoorn en Kampen in november 2017 een studiedag te houden over gebedsgenezing. De prikkelende titel: ‘Mijn God geneest - wonderen van genezing en christelijk geloof’. In deze videocursus zijn alle columns (2) en lezingen (6) van de studiedag opgenomen.

 • A conversation with Stanley Hauerwas

  Op 12 februari 2016 vond in Kampen het congres ‘Stanley Hauerwas in the Netherlands – Conversation with a radical theologian’ plaats. In deze videocursus de registratie van alle lezingen van die dag. De centrale vraag, gesteld aan elke spreker: ‘How do you value the influence of Hauerwas’ theology in The Netherlands?’

 • Reformatie Nu

  Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu?

 • 66 boeken, 1 Bijbel

  Cursus: 66 boeken 1 bijbel

  Cursus waarin (in de loop van de tijd) alle bijbelboeken worden besproken: situatie, boodschap toen, boodschap nu.

 • Missionair jongerenwerk

  Cursus: Jong en geloven

  Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Veel jongeren hebben totaal geen besef meer van wie God is en wat een kerk inhoudt. Juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien lijken bovendien een vergeten doelgroep te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Dat raakte Debbie den Boer. In deze cursus gaat zij in op de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Geloven in God zonder bewijs

  Cursus Alvin Plantinga

  Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

 • Christelijke spiritualiteit

  4 Lessenin
  Cursus: Christelijke spiritualiteit

  Een cursus over christelijke spiritualiteit: bijbelse bronnen, (inspirerende) stromingen in verleden en heden, psychologische aspecten, de nauwe relatie met bijvoorbeeld de liturgie, discipelschap enzovoort.

 • Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging

  Cursus: Cruciaal

  Hoe kunnen we Jezus' kruisiging uitleggen? De gereformeerde orthodoxie heeft er heldere denkbeelden over (die je als 'verzoening door voldoening' kunt typeren) maar het bijbelse spreken lijkt breder dan dat. Veel mensen voelen een ongemak bij ‘verzoening door voldoening’. Ze voelen dit model intuïtief niet meer aan. Deze cursus adresseert dit ongemak en geeft denkruimte.

 • Cultuur&Samenleving

  3 Lessenin ,

  In deze videolessen worden maatschappelijke ontwikkelingen op een structureel en principieel niveau doordacht en vanuit christelijk perspectief geduid.