Cursussen

Toon als:
 • Geloven in God zonder bewijs

  Cursus Alvin Plantinga

  Alvin Plantinga. Een beroemde Amerikaanse filosoof met Friese wortels. Een apologeet die graag de dialoog met overtuigde atheïsten aangaat. Zijn altijd scherpzinnige gedachten over het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de (on)redelijkheid van het geloof, schepping&evolutie, geloof&wetenschap en het atheïsme zijn zeer invloedrijk en worden door voor- en tegenstanders diep gerespecteerd.

 • Geloof en Psychologie

  7 lessenin
  Colleges Psyche en Geloof

  Hoe verhoudt geloof zich tot psychologie? Over die vraag is veel discussie geweest. In zeven video’s neemt dr. Rens Filius je mee in vijf belangrijke christelijke visies op de relatie van geloof tot psychologie.

 • Missionair jongerenwerk

  Cursus: Jong en geloven

  Steeds meer kinderen in onze samenleving groeien op zonder in aanraking te komen met het christelijk geloof en de kerk. Veel jongeren hebben totaal geen besef meer van wie God is en wat een kerk inhoudt. Juist kinderen en jongeren die buiten de kerk opgroeien lijken bovendien een vergeten doelgroep te vormen. Christenen zetten niet massaal in op missionair kinder- en jongerenwerk. Dat raakte Debbie den Boer. In deze cursus gaat zij in op de vraag wat er belangrijk is als een kerk kinderen en jongeren in onze geseculariseerde samenleving toch in aanraking wil brengen met het Evangelie.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeelden)

 • Verantwoord geloven

  28 lessenin
  Cursus Verantwoord Geloven

  Een cursus waarin diepgaand wordt ingegaan op vragen die vanuit de samenleving en de gemeente aan het christelijk geloof worden gesteld. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een apologetische verantwoording van het christelijk geloof? Welke argumenten zijn er voor en tegen bepaalde opvattingen van het christelijk geloof?

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeelden)

 • Kerkrecht, waarom eigenlijk?

  3 lessenin
  Cursus Kerkrecht

  Een cursus over enkele belangrijke aspecten van het kerkrecht: bijbelse lijnen, verzoening en verhouding tot burgerlijk recht.

 • Vreemdelingen en priesters

  4 lessenin
  Cursus vreemdelingen en priesters

  Twee colleges van Stefan Paas en een debat naar aanleiding van de verschijning van het boek "Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving".

 • Jong&Geloven

  Cursus: Jong en geloven

  In de serie Jong&Geloven wordt de professionele bezinning op jongeren en geloofsoverdracht van universiteiten en hogescholen vertaald naar en gedeeld wordt met degenen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk zijn.

 • Om de oude wereldzee

  4 lessenin
  Cursus Om de oude wereldzee

  De actualiteit van Abraham Kuypers opvattingen over religieuze minderheden, mystiek, Oosterse orthodoxie en fundamentalisme. Serie naar aanleiding van de reis die George Harinck maakte in de voetsporen van Abraham Kuyper rond de oude wereldzee.

 • Kuyper in Amerika

  7 lessenin
  Cursus: Kuyper in Amerika

  Cursus van 7 lessen over Abraham Kuyper, het neocalvinisme, Amerika en andere thema’s die vanuit religieus en theologisch perspectief van actueel belang zijn, zoals de plaats van religie in de Amerikaanse samenleving, Amerika als land van emigranten en de huidige vluchtelingenproblematiek, en de aantrekkingskracht van Kuyper en het (neo)calvinisme in het huidige Amerika.

 • Tom Wright

  Cursus Tom Wright

  Een cursus van 4 lessen over het werk van de veelgelezen Anglicaanse N.T. (Tom) Wright: over zijn Schriftopvatting, en zijn denken over het Koninkrijk, de opstanding en Paulus.

 • Geloof&Wetenschap

  2 lessenin
  Cursus: Geloof en wetenschap

  In deze cursus willen we christenen die werkzaam zijn in allerlei terreinen van de wetenschap aan het woord laten over de wijze waarop hun christenzijn hun werk in de wetenschap beïnvloedt en vice versa.

 • Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen

  Cursus: Nederland participatieland

  Cursus over de participatiemaatschappij en de kansen die deze voor kerken en christenen meebrengt.