Cursussen

Toon als:
 • Kerkrecht, waarom eigenlijk?

  3 lessenin
  Cursus Kerkrecht

  Een cursus over enkele belangrijke aspecten van het kerkrecht: bijbelse lijnen, verzoening en verhouding tot burgerlijk recht.

 • Vreemdelingen en priesters

  4 lessenin
  Cursus vreemdelingen en priesters

  Twee colleges van Stefan Paas en een debat naar aanleiding van de verschijning van het boek "Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving".

 • Jong&Geloven

  Cursus: Jong en geloven

  In de serie Jong&Geloven wordt de professionele bezinning op jongeren en geloofsoverdracht van universiteiten en hogescholen vertaald naar en gedeeld wordt met degenen die in de praktijk met kinderen en jongeren aan het werk zijn.

 • Om de oude wereldzee

  4 lessenin
  Cursus Om de oude wereldzee

  De actualiteit van Abraham Kuypers opvattingen over religieuze minderheden, mystiek, Oosterse orthodoxie en fundamentalisme. Serie naar aanleiding van de reis die George Harinck maakte in de voetsporen van Abraham Kuyper rond de oude wereldzee.

 • Kuyper in Amerika

  7 lessenin
  Cursus: Kuyper in Amerika

  Cursus van 7 lessen over Abraham Kuyper, het neocalvinisme, Amerika en andere thema’s die vanuit religieus en theologisch perspectief van actueel belang zijn, zoals de plaats van religie in de Amerikaanse samenleving, Amerika als land van emigranten en de huidige vluchtelingenproblematiek, en de aantrekkingskracht van Kuyper en het (neo)calvinisme in het huidige Amerika.

 • Tom Wright

  Cursus Tom Wright

  Een cursus van 4 lessen over het werk van de veelgelezen Anglicaanse N.T. (Tom) Wright: over zijn Schriftopvatting, en zijn denken over het Koninkrijk, de opstanding en Paulus.

 • Geloof&Wetenschap

  2 lessenin
  Cursus: Geloof en wetenschap

  In deze cursus willen we christenen die werkzaam zijn in allerlei terreinen van de wetenschap aan het woord laten over de wijze waarop hun christenzijn hun werk in de wetenschap beïnvloedt en vice versa.

 • Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen

  Cursus: Nederland participatieland

  Cursus over de participatiemaatschappij en de kansen die deze voor kerken en christenen meebrengt.

 • Cultuur&Samenleving

  3 lessenin ,

  In deze videolessen worden maatschappelijke ontwikkelingen op een structureel en principieel niveau doordacht en vanuit christelijk perspectief geduid.

 • Geloven met hart en ziel

  Cursus: Geloven met hart en ziel

  In de cursus Geloven met hart en ziel draait het om de vraag hoe een gereformeerde opvatting over dogmatiek, ‘de leer’, zich verhoudt tot een Bijbelse spiritualiteit.

 • Christelijke spiritualiteit

  4 lessenin
  Cursus: Christelijke spiritualiteit

  Een cursus over christelijke spiritualiteit: bijbelse bronnen, (inspirerende) stromingen in verleden en heden, psychologische aspecten, de nauwe relatie met bijvoorbeeld de liturgie, discipelschap enzovoort.

 • Leven in het besef dat God dichtbij is

  5 lessenin

  Wat is gezonde dagelijkse christelijke spiritualiteit in een seculiere tijd?