Cursussen

Toon als:
 • De God van het Oude Testament

  Cursus: God van het oude testament

  Christenen hebben in toenemende mate moeite met het godsbeeld dat uit het Oude Testament naar voren lijkt te komen. Hoe verhoudt een God die collectief straft, jaloers is en regelmatig gevaarlijk lijkt zich tot een God die liefde is? In deze cursus worden deze vragen zowel vanuit het Oude Testament, als vanuit het Nieuwe Testament en de systematische theologie (dogmatiek) besproken.

  Cursusvoorbeeld - (1 lesvoorbeeld)

 • Verantwoord geloven

  28 Lessenin
  Cursus Verantwoord Geloven

  Een cursus waarin diepgaand wordt ingegaan op vragen die vanuit de samenleving en de gemeente aan het christelijk geloof worden gesteld. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een apologetische verantwoording van het christelijk geloof? Welke argumenten zijn er voor en tegen bepaalde opvattingen van het christelijk geloof?

  Cursusvoorbeeld - (2 lesvoorbeeld)

 • Vreemdelingen en priesters

  4 Lessenin
  Cursus vreemdelingen en priesters

  Twee colleges van Stefan Paas en een debat naar aanleiding van de verschijning van het boek "Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving".

 • Ethiek: meer dan regels

  4 Lessenin
  Cursus: Ethiek

  De uitdaging van de christelijke ethiek, die veel meer is dan regels alleen.

 • Geloven met hart en ziel

  Cursus: Geloven met hart en ziel

  In de cursus Geloven met hart en ziel draait het om de vraag hoe een gereformeerde opvatting over dogmatiek, ‘de leer’, zich verhoudt tot een Bijbelse spiritualiteit.

 • Leven in het besef dat God dichtbij is

  5 Lessenin

  Wat is gezonde dagelijkse christelijke spiritualiteit in een seculiere tijd?

 • Nederland participatieland? Kansen voor kerken en christenen

  Cursus: Nederland participatieland

  Cursus over de participatiemaatschappij en de kansen die deze voor kerken en christenen meebrengt.

 • Sterven in Bijbels licht

  Cursus: Sterven in Bijbels licht

  De cursus 'Sterven in Bijbels licht' - bestaande uit zeven videolessen - is opgenomen tijdens de gelijknamige TUA-themadag op 7 november 2015. Een ernstig en actueel onderwerp dat daarnaast ook veelbelovende perspectieven opent. Deze cursus wil de bezinning op aspecten rondom het sterven stimuleren. De teksten van de colleges zijn gepubliceerd in de reeks Apeldoornse Studies.

 • Kuyper in Amerika

  7 Lessenin
  Cursus: Kuyper in Amerika

  Cursus van 7 lessen over Abraham Kuyper, het neocalvinisme, Amerika en andere thema’s die vanuit religieus en theologisch perspectief van actueel belang zijn, zoals de plaats van religie in de Amerikaanse samenleving, Amerika als land van emigranten en de huidige vluchtelingenproblematiek, en de aantrekkingskracht van Kuyper en het (neo)calvinisme in het huidige Amerika.

 • Om de oude wereldzee

  4 Lessenin
  Cursus Om de oude wereldzee

  De actualiteit van Abraham Kuypers opvattingen over religieuze minderheden, mystiek, Oosterse orthodoxie en fundamentalisme. Serie naar aanleiding van de reis die George Harinck maakte in de voetsporen van Abraham Kuyper rond de oude wereldzee.

 • Geloof&Wetenschap

  2 Lessenin
  Cursus: Geloof en wetenschap

  In deze cursus willen we christenen die werkzaam zijn in allerlei terreinen van de wetenschap aan het woord laten over de wijze waarop hun christenzijn hun werk in de wetenschap beïnvloedt en vice versa.

 • Tom Wright

  Cursus Tom Wright

  Een cursus van 4 lessen over het werk van de veelgelezen Anglicaanse N.T. (Tom) Wright: over zijn Schriftopvatting, en zijn denken over het Koninkrijk, de opstanding en Paulus.