Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren. Hoe kan dezelfde God die Jezus gegeven heeft om zich met mensen te verzoenen, ook mensen naar de hel sturen? Is de traditionele interpretatie van bijbelteksten over de hel wel juist? Wat staat er op het spel als we deze interpretatie loslaten?

Kortom: wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd?

Hierover gaan we 14 februari 2020 nadenken tijdens een studiedag (klik hier om u aan te melden). Voorafgaand aan deze studiedag doen we in samenwerking met De Nieuwe Koers onderzoek naar de opvattingen over en plaats van de hel in de geloofspraktijk van christenen in Nederland. In 2004 heeft De Nieuwe Koers (toen CV-Koers) dit onderzoek ook uitgevoerd. Om zicht te krijgen op mogelijke verschuivingen, gebruiken we nu grotendeels dezelfde vragen.

Wat gelooft u zelf over de hel? Wordt er nog regelmatig over gepreekt? Is er een verschuiving te zien?

De uitkomst van dit onderzoek wordt gepubliceerd in het februari-nummer van De Nieuwe Koers en zal gepresenteerd worden tijdens de studiedag.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!