Hieronder vindt u het evaluatieformulier van de videocursus Bronproeverijen

Het vervolg van de Bronproeverijen en de bediening van Leven uit de Bron kun je steunen door een gift over te maken aan IBAN NL95 RABO 0399 6388 84 t.n.v. de stichting Leven uit de Bron. Of ga naar www.levenuitdebron.nu. Hartelijk dank!

  • Heb je interesse in een eventueel slotgesprek met docenten en deelnemers via een live online seminar? Hierin zal ruimte zijn voor vragen die vooraf zijn of tijdens het webinar worden gesteld.
  • Geef je toestemming aan Stichting Leven uit de Bron om je voortaan op de hoogte te houden via nieuwsbrieven?
  • Geef je toestemming om je persoonsgegevens door te geven aan Jelle de Kok en Marius Noorloos? Zo ja, dan kunnen zij desgewenst contact met je opnemen naar aanleiding van de Bronproeverijen en deze evaluatie.