Fijn dat je met ons het seminar ‘Christelijk scheiden’ wilt evalueren! Op basis van de reacties willen we tevens bepalen of we dit najaar een online verdiepingscursus organiseren waarin dezelfde thematiek aan de orde komt, maar dan verspreid over drie online bijeenkomsten: Eerst een bijeenkomst met de scheidingsmediators, vervolgens een avond over de pastorale en kerkelijke kanten van huwelijk en echtscheiding, en ten slotte een sessie met een relatietherapeut. Alvast bedankt voor je bijdrage!