Een platform voor kerkverlaters, zoekers en zoekende gemeenschappen

Welkom op deze pagina…

Verhalen: Luisteren naar wat er speelt. Ieder verhaal is uniek (zie quotes op de site). Ieder verhaal is het waard om naar te luisteren. Om je aan te spiegelen. Om naast te gaan staan… Als gemeenschap van Christus <wereldwijd>.

> Blog
> Interviews (Op termijn)
> Boek Corstian

Verdieping: Cijfers, redenen, en wat kan/mag/moet je er mee?

> Video’s: Mij niet meer gezien
> Webinar aanbieden
> Artikelen:
– Handelingen
– Verwerkingsvragen voor kerken?

Verbinding: Doorpraten, delen, hulp vragen
> Organisaties noemen waar contact mee opgenomen kan worden
> Hulp, kerkelijke ondersteuning in je gemeente bij deze vragen? Evt. Praktijkcentrum en andere organisaties noemen?

Verhalen

Missing piece

Zonder kerk geloven? Ik vind het lastig.

Maar om nu in mijn eentje een kerk binnen te stappen waar ik niemand ken…

Kerkverlating? Een uitdaging!

Wat betekent het als mensen hun kerk of gemeente verlaten? Wat moeten de achterblijvers ermee? Wat zegt het ons? Over deze en andere vragen gaat dit boek. Vanuit een sterke verbondenheid met kerkverlaters en uit eigen ervaring heeft Corstian van Westen tien verhalen verzameld van mensen die ieder hun eigen reden hadden om de kerk gedag te zeggen. Aan de hand van deze verhalen vraagt Corstian zich af wat wij van hen kunnen én moeten leren en geeft hij suggesties hoe wij het gesprek met kerkverlaters weer op gang kunnen brengen.

Ik ben tien jaar jeugdleider geweest

“Ik ben tien jaar jeugdleider geweest in een kerk. Tijdens mijn scheiding kwam ik in conflict met de raad van oudsten. Het was een nare tijd waarin ik met de nek aangekeken werd. Ik ben weggegaan en weggebleven.” (Marc, 43 jaar)

Verdieping:

Acht video’s over kerkverlating
voor jongerenwerkers, predikanten, zoekers en zoekende gemeenten

Ik heb mijn kinderen christelijk opgevoed

Ik nam ze altijd mee naar de kerk. Elke dag samen bidden en Bijbelverhaaltjes lezen. Ik kreeg ze als puber met geen mogelijkheid meer mee. Nu zijn ze zelfstandig en weinig met geloof bezig.
Het is lastig om dit los te laten en maakt geloven moeilijk voor me.” (Lidy, 68 jaar)

Verbinding

Saaie kerkdiensten. Slechte muziek. Preken die totaal niet praktisch en relevant zijn.

Leuk voor mijn vrouw maar niet voor mij. Dit geeft soms spanning in ons huwelijk. (Ronald, 35 jaar)

Mijn zoon heeft vele mooie dingen met God meegemaakt.

Hij had echt iets bijzonders met God maar gaat nu al jaren niet meer naar de kerk. Ik snap het niet. Ik heb geen idee waar hij nu staat. Er valt niet over te praten. (Johan, 73 jaar)