Cursussen

Toon als:

Mensen verbinden met elkaar (24)

Duur: 8 minuten

De christelijke gemeenschap is een alternatieve samenleving waardoor God ons vormt tot wie en wat we zijn. Wat is het geheim en de missionaire kracht van deze gemeenschap?

Hoe de kerk de cultuur benadert (16)

Duur: 6 minuten

De missionaire beweging viel spoedig uiteen in talloze stromingen. Breekpunt blijkt vaak de vraag hoe het christelijk geloof aan de cultuur gerelateerd moet worden. Welke modellen zijn er zoal?

Elk model zit goed, en fout (17)

Duur: 14 minuten

'Het onvermogen om op een voor niet-gelovigen begrijpelijke manier contact te leggen vormt het grootste probleem voor de kerken van vandaag', aldus Tim Keller. Wat is het beste model voor omgang met de cultuur?

Gecombineerde inzichten (18)

Duur: 8 minuten

Wat zijn de leidende principes voor een bijbelse, evenwichtige en vakkundige omgang van het christelijk geloof met de cultuur in een snel veranderende wereld?

De missionaire kerk (20)

Duur: 25 minuten

Welke stromingen zijn er binnen het missionaire denken, en hoe zijn die te waarderen?

Balans op de vier fronten van de evangeliebediening (22)

Duur: 8 minuten

De kerk zou gemeenteleden moeten leren om te streven naar persoonlijke bekering, diepe christelijke gemeenschap, sociale gerechtigheid en culturele vernieuwing van de stad. Hoe kunnen we aan al deze aspecten van de evangeliebediening aandacht besteden?

Mensen verbinden met God (23)

Duur: 14 minuten

Wat betreft de praktische invulling van de dienst geeft de Bijbel ons vrijheid. Hoe gebruiken we die wijs?

Mensen verbinden met de stad (25)

Duur: 5 minuten

Het Evangelie verbindt ons met mensen die God nog niet kennen. Waarom moet de kerk zich inzetten voor barmhartigheid en recht?