Cursussen

Toon als:

Wat maakt de kerk een thuis voor jongvolwassenen?

Duur: 18 minuten

WWJG Header Moniek Mol
Wat maakt dat een jongvolwassene zich thuis voelt in een kerk? En welke factoren hebben juist een belemmerende uitwerking? Moniek Mol, allround adviseur bij het Praktijkcentrum, deed onderzoek naar deze vragen.Sociale contacten, huiskringen, open gesprekken... enkele belangrijke factoren die het…

Panelgesprek

Duur: 22 minuten

Hoe geef je tieners de ruimte in de kerk? Bestaat geloofsopvoeding wel? Hoe kunnen we lastige ervaringen delen in een gemeenschap? En hoe moet je omgaan met mensen die ook God verlaten lijken te hebben? Een panelgesprek op de studiedag…

Inleiding: Leven uit liefde, gericht op gemeenschap

We richten ons nu op de tweede helft van de cirkel, de tweede liturgie. Gaat de eerste helft vooral over de kerk als lichaam van Christus, de tweede helft gaat over de kerk als gemeenschap van verloste mensen, de gemeenschap…

Praktijken van gemeenschap – de kern

Duur: 0 minuten

Samen eten is een kernpraktijk van gemeenschap zijn. Samen eten betekent dat je verschillen accepteert, elkaar aanvaardt. De kerk als gemeenschap doorbreekt onze bubbels, de 'grenzen die door mensen zijn gemaakt'. Het betekent ook dat je elkaar opbouwt, maar ook…

Gemeenschap: de kerk als community

Duur: 3 minuten

Eigenlijk wil iedereen wel onderdeel zijn van een community. Daar hoef je geen kerkmens voor te zijn. Tegelijk is het moeilijk om gemeenschap te zijn, we breken het soms zomaar af. Maar God maakt een nieuw begin, Hij is trouw.

De kerk: gemeenschap van vredestichters

Duur: 9 minuten

Er zijn veel zorgen over de toekomst van de kerk. In de Bijbel lees je daar echter nooit over, hoe klein de kerk daar ook is. Het gaat daar altijd over de toekomst van het Koninkrijk van God. In elke…

De kerk: gemeenschap van vredestichters – voorbeelden

Duur: 12 minuten

De kerk als gemeenschap van vredestichters, hoe ziet dat eruit? Stefan Paas start zijn verhaal met een inspirerend voorbeeld dat de Chinese predikant Watchman Nee geeft. Hoe kan de kerk de samenleving dienen? Welke creativiteit wordt hierin van ons gevraagd?

De kerk: gemeenschap van vredestichters – praktijken

Duur: 18 minuten

Hoe kan je in je plaatselijke kerk een bijdrage leveren aan Gods Koninkrijk van vrede? Dat begint met ontvankelijkheid: zoeken naar de roeping die vaak verstopt zit in wat een bedreiging lijkt. Vervolgens gaat het om inclusief denken: iedereen wordt…

Samen kom je verder: voorbeelden van leiderschap

Duur: 11 minuten

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Een leider of een volger? Durven we de snoeischaar te zetten in ons individualisme, en te beseffen dat we een gemeenschap zijn? Durven we ons als leiders te laten vorm Het…

Dienend leiderschap en de gemeenschap

Duur: 11 minuten

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Een leider of een volger? Durven we de snoeischaar te zetten in ons individualisme, en te beseffen dat we een gemeenschap zijn? Durven we ons als leiders te laten vormen door…