Cursussen

Toon als:

Jezus’ kruisiging als voorbeeld voor ons

Duur: 95 minuten

Christenen zijn gewend bij het kruis van Jezus vooral te denken aan wat Hij vóór hen heeft gedaan (zonde, dood en duivel overwinnen), en veel minder aan het feit dat Jezus door zijn kruis hun ook een voorbeeld heeft nagelaten…

Je inzetten voor de bloei van de buurt

Duur: 12 minuten

Gods Koninkrijk zichtbaar maken in een nieuwe levensstijl, hoe ziet dat eruit? Hoe zijn we goede rentmeesters? Dorina Nauta laat in dit kerkmoment iets proeven van de weerbarstige praktijk, van de spanning tussen de ideale wereld zoals God haar heeft…

Jeremia 29: wortelen in een onrustige omgeving

Duur: 9 minuten

Waar kun je thuis zijn in een wereld vol onrust? Jeremia geeft namens God aan het volk Israël opdracht om te wortelen in een omgeving waar ze niet willen zijn en om zich in te zetten voor de bloei van…

Zorg voor de schepping en een nieuwe levensstijl

Duur: 14 minuten

Het Evangelie is goed nieuws voor de héle schepping. In dit kerkmoment nodigt Dorina Nauta je uit om met nieuwe ogen te kijken naar een aantal bekende Bijbelteksten, zoals Genesis 1, Jona, Psalm 8, Kolossenzen 1, Johannes 3:16 en Romeinen…