Cursussen

Toon als:

Hoop doet leven. De brieven van Petrus en Judas

Duur: 77 minuten

In onze samenleving krijgt de kerk steeds meer een minderheidspositie. Hoe ga je daar als christen mee om? De brieven van Petrus en Judas helpen deze vraag te beantwoorden, omdat ze gericht zijn op een vergelijkbare situatie. In deze brieven…

Je inzetten voor de bloei van de buurt

Duur: 12 minuten

Gods Koninkrijk zichtbaar maken in een nieuwe levensstijl, hoe ziet dat eruit? Hoe zijn we goede rentmeesters? Dorina Nauta laat in dit kerkmoment iets proeven van de weerbarstige praktijk, van de spanning tussen de ideale wereld zoals God haar heeft…

Jeremia 29: wortelen in een onrustige omgeving

Duur: 9 minuten

Waar kun je thuis zijn in een wereld vol onrust? Jeremia geeft namens God aan het volk Israël opdracht om te wortelen in een omgeving waar ze niet willen zijn en om zich in te zetten voor de bloei van…

Zorg voor de schepping en een nieuwe levensstijl

Duur: 14 minuten

Het Evangelie is goed nieuws voor de héle schepping. In dit kerkmoment nodigt Dorina Nauta je uit om met nieuwe ogen te kijken naar een aantal bekende Bijbelteksten, zoals Genesis 1, Jona, Psalm 8, Kolossenzen 1, Johannes 3:16 en Romeinen…