Cursussen

Toon als:

Geweld in het Nieuwe Testament

Duur: 29 minuten

Rob van Houwelingen onderzoekt in deze les de stelling dat het Nieuwe Testament eerst en vooral gelezen moet worden als een boek van liefde, vrede en geweldloosheid. Dit is het standpunt van veel theologen als het gaat om het onderscheid…

De kerk: gemeenschap van vredestichters

Duur: 9 minuten

Er zijn veel zorgen over de toekomst van de kerk. In de Bijbel lees je daar echter nooit over, hoe klein de kerk daar ook is. Het gaat daar altijd over de toekomst van het Koninkrijk van God. In elke…

De kerk: gemeenschap van vredestichters – voorbeelden

Duur: 12 minuten

De kerk als gemeenschap van vredestichters, hoe ziet dat eruit? Stefan Paas start zijn verhaal met een inspirerend voorbeeld dat de Chinese predikant Watchman Nee geeft. Hoe kan de kerk de samenleving dienen? Welke creativiteit wordt hierin van ons gevraagd?

De kerk: gemeenschap van vredestichters – praktijken

Duur: 18 minuten

Hoe kan je in je plaatselijke kerk een bijdrage leveren aan Gods Koninkrijk van vrede? Dat begint met ontvankelijkheid: zoeken naar de roeping die vaak verstopt zit in wat een bedreiging lijkt. Vervolgens gaat het om inclusief denken: iedereen wordt…