Kerkgeschiedenis

De tijd is kort (10/10)

Lengte: 20 minuten

Bekijk hier het slotbetoog van de conferentie, waarin Ad de Boer een persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi houdt om tot verzoening…

Kerkelijke eenheid (7/10)

Lengte: 22 minuten

Ab van Langevelde over ‘Opgeroepen naar het niveau van de wereldkerk’: Een veenhoviaanse benadering van kerkelijke verdeeldheid? Een steen op…

Een oefening in onzekerheid (2/2)

Lengte: 42 minuten

Papyrus en perkament: op zoek naar het oorspronkelijke Nieuwe Testament 2 De vele, verschillende handschriften die er zijn: wat betekent…

Telder en het “Jansenisme” (3/10)

Lengte: 19 minuten

Geert van Dijk schetst in hoofdlijnen de theologische ideeën van de Zeeuwse onderwijzer Antheunis Janse. Hij bespreekt eveneens de invloed…

De context van de jaren zestig (2/10)

Lengte: 26 minuten

James Kennedy typeert in zijn betoog de breuk van 1967 als een ‘emotionele gebeurtenis die alles opslokte’. Men zou kunnen…