Kerkgeschiedenis

De reformatie van het bijbelgebruik

Duur: 18 minuten

Colleges ReformatieNu: Ingelijfd in Christus - over de doop
Luther ontdekte dat de Bijbel geen dood boek is, maar de levende stem van God. De Bijbel fungeert als het gewaad van Christus. Is een scheppend Woord. Luther ervaarde dat het spreken van God bezit nam van zijn hoofd, zijn…

De reformatie van het geloofsleven

Duur: 18 minuten

Colleges ReformatieNu: Ingelijfd in Christus - over de doop
Hoe geloofde Luther en wat kunnen wij van hem leren? Heel veel! We leven tegenwoordig in een enorme prestatiecultuur. Je moet carrière maken, je moet op Facebook de nodige likes hebben. Mensen raken burn-out. Dan kan de boodschap van het…

Christus krijgen: een nieuwe identiteit voor zondaren

Duur: 17 minuten

Colleges ReformatieNu: Ingelijfd in Christus - over de doop
De Reformatie herontdekte hoe diep de zonde gaat. Luther, bijvoorbeeld, liet het beeld zien van de in zichzelf gekromde mens. Maar de Reformatie was ook radicaal waar het de remedie betrof: God geeft een nieuwe identiteit, die in geloof alleen…

De tijd is kort (10)

Duur: 20 minuten

Bekijk hier het slotbetoog van de conferentie, waarin Ad de Boer een persoonlijk en hartstochtelijk pleidooi houdt om tot verzoening te komen tussen de GKv en de NGK. De Boer roept op om naar ‘slachtoffers’ van ‘kerkelijk machtsmisbruik’ te luisteren.…

De rol van de Theologische Hogeschool (5)

Duur: 21 minuten

In deze lezing bespreekt George Harinck de roerige jaren ’60 aan de Kamper Theologische Hogeschool. Welke weg moesten de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) inslaan? De weg naar binnen, of die naar buiten? Stonden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) als Ware Kerk werkelijk…

Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig (6)

Duur: 18 minuten

Johan Schaeffer deed onderzoek naar het studentenprotest in de jaren zestig aan de TU Kampen. In deze lezing legt Schaeffer uit waarom hij de houding van de Senaat ten opzichte van de studenten ‘vroom zelfbedrog’ vindt. Een steen op de…

Kerkelijke eenheid (7)

Duur: 22 minuten

Ab van Langevelde over ‘Opgeroepen naar het niveau van de wereldkerk’: Een veenhoviaanse benadering van kerkelijke verdeeldheid? Een steen op de maag Een steen op de maag. Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken. Op 28 oktober 2016 werd in Kampen…

De Open Brief als tijdsdocument (4)

Duur: 28 minuten

In zijn bijdrage aan Een steen op de maag bespreekt Erik de Boer de Open Brief, die de bakermat van de breuk vormde. Militaire termen als “luchtdoelraket” en “ongeleid projectiel” maakt hij onderdeel van zijn betoog. De Boer gaat niet…