Pastoraat

Missionaire trendrede

Duur: 0 minuten

De missionaire trendrede bespreekt maatschappelijke trends waar de kerk wat mee moet. De rede wordt gehouden door Tim Vreugdenhil (stadspredikant Amsterdam en founder Citykerk) en is een initiatief van MissieLoket en geproduceerd in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland,…

Missie of meedoen?

Duur: 90 minuten

In deze video gaat Jeanette de Waard (diaconaal opbouwwerker in Amsterdam Noord) in gesprek met Manti Camara. Manti en Jeanette hebben elkaar in Amsterdam leren kennen, ze vertellen over de moeilijke en mooie dingen in het leven. Over zorgen voor…

Het begint met gebed

Duur: 90 minuten

In deze video vertelt René van Loon hoe we in een land, waar steeds minder mensen in God geloven, met het evangelie naar buiten mogen gaan. Missionair zijn is misschien wel niet op een zeepkist gaan staan, maar betekent ook…

Online seminar ‘pastoraat bij psychische problemen’

Duur: 90 minuten

Hoe kan er in jouw gemeente meer openheid, vertrouwen en verbinding komen en hoe kun je meer ruimte geven aan mensen met psychische klachten? Daar denken we in dit online seminar, aanvullend op de cursus Pastoraat bij psychische problemen, over…

Heilige Grond – alle afleveringen

Complexiteit: Gemakkelijk

Dit is Heilige Grond. De theologische podcast die stilstaat bij de grond onder je voeten. Bij het heilige én het alledaagse. Bij brandende kwesties. Bij God die spreekt. Kom binnen, trek je schoenen even uit. Heilige Grond is een podcast…

5. Interview trauma en pastoraat

Duur: 17 minuten

Een interview met een ervaringsdeskundige over trauma, vergeving, worstelen met God en het kruis. Voor iedereen die in het pastoraat of persoonlijk te maken heeft met trauma.

5a. Trauma

Duur: 14 minuten

Een trauma heeft altijd een immense impact, waarin het pastoraat veel kan betekenen. Een beknopte video met handreikingen van een ervaringsdeskundige, hulpverlener en pastor.

4a. Depressie

Duur: 15 minuten

Een depressie is meer dan een somber gevoel en heeft invloed op het geloof. In het pastoraat krijg je hier vaak me te maken. Een beknopte video met handreikingen van een ervaringsdeskundige, hulpverlener en pastor.

3a. Persoonlijkheidsproblematiek

Duur: 15 minuten

Wanneer we het hebben over persoonlijkheidsproblematiek, gaat het over hechting, problemen met identiteit en met relaties. In het pastoraat loop je hier regelmatig tegenaan. Een beknopte video met handreikingen van een ervaringsdeskundige, hulpverlener en pastor.

2a. Angst

Duur: 10 minuten

Angst komt relatief veel voor en ligt vaak ook onder andere problematiek. Hoe kun je hier in het pastoraat mee omgaan? Een beknopte video met handreikingen van een ervaringsdeskundige, hulpverlener en pastor.

1a. Pastoraat en hulpverlening

Duur: 15 minuten

Wat is jouw rol als pastor? Wanneer en hoe zoek je samenwerking met de hulpverlening? Welke basishouding van jou als pastor nodigt uit om te praten? Deze beknopte video gaat in op de samenwerking met de hulpverlening én het eigen…

5. Trauma

Duur: 47 minuten

Een trauma heeft altijd een immense impact, waarin het pastoraat veel kan betekenen. Een video met handreikingen van een ervaringsdeskundige, hulpverlener en pastor. Voor individueel en groepsgebruik.