Studiebijeenkomsten

(Op)nieuw kerk

Duur: 23 minuten

Hoe komt het dat veel mensen teleurgesteld zijn in de kerkgemeenschap? En hoe ga je daarmee om? Is gemeenschap essentieel? Annemiek bespreekt gemeenschap-zijn vanuit de Missio Dei-theologie en de ervaring van pioniersplekken. Een lezing over niet-perfecte kerken én de waarde…

Panelgesprek

Duur: 22 minuten

Hoe geef je tieners de ruimte in de kerk? Bestaat geloofsopvoeding wel? Hoe kunnen we lastige ervaringen delen in een gemeenschap? En hoe moet je omgaan met mensen die ook God verlaten lijken te hebben? Een panelgesprek op de studiedag…

Samen twijfelen, zoeken en delen

Duur: 27 minuten

Moeten we als kerken veranderen om kerkverlating te voorkomen? Kan dat? En hoe dan? In deze slotbeschouwing pleit Hans Schaeffer ervoor om eerst stil te staan bij onze machteloosheid. Vervolgens is het belangrijk om ruimte te bieden en ook te…

Testimonials verbinders

Duur: 6 minuten

Corstian van Westen, auteur van Adieu Kerk! Adieu God?, ziet vrienden en familie de kerk verlaten. In deze video vertelt hij de verhalen van twee verbinders, mensen die de deur openhouden voor kerkverlaters.

Missie en kerkverlating

Duur: 30 minuten

Kerkverlating laat zien dat mensen ‘nee’ kunnen zeggen tegen het evangelie. Het klinkt als een open deur, maar bepaalt ons bij het hart van het christelijk geloof. Een lezing van Stefan Paas over de kwetsbaarheid van het evangelie, geloofsopvoeding en…

Testimonials kerkverlaters

Duur: 6 minuten

Corstian van Westen, auteur van Adieu Kerk! Adieu God?, ziet vrienden en familie de kerk verlaten. In deze video vertelt hij de verhalen van twee kerkverlaters.

Panelgesprek

Duur: 18 minuten

Hoe ga ik om met expliciete overtuigingen onder jongeren? Hoe komt het dat er een taboe is rond kerkverlating? Kan meer aandacht voor het avondmaal een rol spelen in afname van kerkverlating? Een panelgesprek op de studiedag 'Mij niet meer…

Betrokken?

Duur: 25 minuten

Is er ruimte voor tragiek in de kerk? Kunnen kerken wel omgaan met de kritische vragen van jongeren van nu? En welke gevolgen heeft een sterk individuele geloofsbeleving voor kerkverlating? Een lezing van Marijn Vlasblom n.a.v. zijn onderzoek 'Geleefd geloof…

Jonge mensen die weggaan of juist blijven

Duur: 31 minuten

Onder adolescenten is een dubbele beweging te zien: een deel verlaat de kerk en een ander deel blijft en is veerkrachtig. In deze video gaat Ronelle Sonnenberg op deze beide groepen in. Wat is de relatie tussen (post)adolescentie en kerkverlating?…

Een kwetsbaar soepbuffet

Duur: 30 minuten

Kerkgangers verlangen naar een kerk waar ze zich thuis voelen. Wat is dat thuisgevoel? En voldoet een kerk aan die basisbehoefte? Een lezing door Bram de Muynck over het kwetsbare huisgezin van God.

Testimonial

Duur: 18 minuten

Corstian van Westen, auteur van Adieu Kerk! Adieu God?, ziet vrienden en familie de kerk verlaten. Hij heeft ook zelf een tijd lang de kerk vaarwel gezegd. In deze video vertelt hij over zijn eigen zoektocht.

Gezien de feiten (3)

Duur: 12 minuten

Welke redenen geven mensen om de kerk te verlaten? En welke oorzaken wijzen gemeenteleden aan voor hun vertrek? Een presentatie van het onderzoek 'Stille kerkverlating' (2018) van het Praktijkcentrum door Hayo Wijma.