Uitgelicht prominent

Gods evolutionaire schepping

Duur: 16 minuten

Evolutie, stel dat het waar is
Het staat voor hoogleraar Cees Dekker onomstotelijk vast: God heeft deze wereld geschapen via een heel lang evolutionair proces van microbe naar mens. Maar stel dat dat inderdaad zo is, kloppen dan ook uitspraken als: ‘Alles is uiteindelijk toeval’ en…

De context van de jaren zestig (2)

Duur: 26 minuten

James Kennedy typeert in zijn betoog de breuk van 1967 als een ‘emotionele gebeurtenis die alles opslokte’. Men zou kunnen denken dat de Open Brief en de breuk die erop volgde, in het geheel niet pasten bij de tijdgeest van…