Kerk & Missie lessen

Toon als:

Als Gods adem blaast … Hoe houd je het vol?

Duur: 13 minuten

Dienend leiderschap bevorderen in de kerk, hoe doe je dat? Laura Dijkhuizen vertelt hoe daden hierin zoveel meer kunnen zeggen dan woorden. Jezus gaf zelf het ultieme voorbeeld van dienend leiderschap door de voeten van zijn discipelen te wassen.

De zwaarte van werken in de kerk

Duur: 10 minuten

Soms is het werken in de kerk best wel pittig. God, geloven en de kerk zijn niet zo populair. Veel kinderen en tieners gaan niet meer naar de kerk. Soms slaat dat erg op jouzelf terug en stelt het je…

Kerkzijn: steeds opnieuw beginnen

Duur: 13 minuten

Hoe houd ik het vol? Waaraan ontleen ik mijn houvast als het gaat om de kerk? Misschien is het wel dat ene zinnetje uit die oude Psalm, dat we 'slechts leven op de adem van Zijn stem'. Als we als…

Dienend leiderschap: hoe doe je dat?

Duur: 13 minuten

Dienend leiderschap bevorderen in de kerk, hoe doe je dat? Laura Dijkhuizen vertelt hoe daden hierin zoveel meer kunnen zeggen dan woorden. Jezus gaf zelf het ultieme voorbeeld van dienend leiderschap door de voeten van zijn discipelen te wassen.

Dienend leiderschap en de gemeenschap

Duur: 11 minuten

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Een leider of een volger? Durven we de snoeischaar te zetten in ons individualisme, en te beseffen dat we een gemeenschap zijn? Durven we ons als leiders te laten vormen door…

Samen kom je verder: voorbeelden van leiderschap

Duur: 11 minuten

Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Een leider of een volger? Durven we de snoeischaar te zetten in ons individualisme, en te beseffen dat we een gemeenschap zijn? Durven we ons als leiders te laten vorm Het…

Zorg voor de schepping en een nieuwe levensstijl

Duur: 14 minuten

Het Evangelie is goed nieuws voor de héle schepping. In dit kerkmoment nodigt Dorina Nauta je uit om met nieuwe ogen te kijken naar een aantal bekende Bijbelteksten, zoals Genesis 1, Jona, Psalm 8, Kolossenzen 1, Johannes 3:16 en Romeinen…

Jeremia 29: wortelen in een onrustige omgeving

Duur: 9 minuten

Waar kun je thuis zijn in een wereld vol onrust? Jeremia geeft namens God aan het volk Israël opdracht om te wortelen in een omgeving waar ze niet willen zijn en om zich in te zetten voor de bloei van…

Je inzetten voor de bloei van de buurt

Duur: 12 minuten

Gods Koninkrijk zichtbaar maken in een nieuwe levensstijl, hoe ziet dat eruit? Hoe zijn we goede rentmeesters? Dorina Nauta laat in dit kerkmoment iets proeven van de weerbarstige praktijk, van de spanning tussen de ideale wereld zoals God haar heeft…

De kerk: gemeenschap van vredestichters – praktijken

Duur: 18 minuten

Hoe kan je in je plaatselijke kerk een bijdrage leveren aan Gods Koninkrijk van vrede? Dat begint met ontvankelijkheid: zoeken naar de roeping die vaak verstopt zit in wat een bedreiging lijkt. Vervolgens gaat het om inclusief denken: iedereen wordt…

De kerk: gemeenschap van vredestichters – voorbeelden

Duur: 12 minuten

De kerk als gemeenschap van vredestichters, hoe ziet dat eruit? Stefan Paas start zijn verhaal met een inspirerend voorbeeld dat de Chinese predikant Watchman Nee geeft. Hoe kan de kerk de samenleving dienen? Welke creativiteit wordt hierin van ons gevraagd?

De kerk: gemeenschap van vredestichters

Duur: 9 minuten

Er zijn veel zorgen over de toekomst van de kerk. In de Bijbel lees je daar echter nooit over, hoe klein de kerk daar ook is. Het gaat daar altijd over de toekomst van het Koninkrijk van God. In elke…