Kerkrecht lessen

Toon als:

Burgerlijk recht en kerkelijk recht

Lengte: 129 minuten

Dit college handelt over de eisen die vanuit het burgerlijk recht aan een goede rechtsgang worden gesteld. Kerkgenootschappen worden “geregeerd…

Recht op verzoening

Lengte: 128 minuten

Een kerkorde bevat veel bepalingen, regels en reglementen, maar door dit bos van wetjes loopt het pad van de verzoening.…

Bijbelse lijnen achter de kerkorde

Lengte: 129 minuten

In dit college komt een aantal onderwerpen uit de kerkorde ter sprake, waarbij telkens wordt aangegeven hoe in de kerkorde bijbelse…