Abraham Kuyper over spiritualiteit

De theoloog en politicus Abraham Kuyper is ook als het gaat over spiritualiteit van betekenis geweest. Hoe duidde Kuyper het spiritueel tekort onder gereformeerden in zijn tijd? Kuyper pleit voor geestelijke oefeningen, voor inoefening van Gods nabijheid in het hart. Spiritualiteit moet een geheel vormen met het dagelijkse leven.

Terug naar: Leven in het besef dat God dichtbij is