Adam en Christus – deel 3 (15)

Is Romeinen 5 het bewijs dat we Adam moeten opvatten als historisch persoon?
Hoeveel credits geven we Paulus als gezaghebbend interpreet van de paradijsgeschiedenis?
Hoe sterk is het verband tussen de overtreding van Adam en de veroordeling van alle mensen?

Deze video door Dolf te Velde is de derde in een vierluik over Romeinen 5.
Na de voorzichtige conclusies van Michael Mulder vraagt hij als systematisch theoloog door.

 

 

 

Terug naar: En God zag dat het goed was