Kerkvernieuwing vraagt om bekering – de kern

Vaak stokt de vernieuwing bij deze praktijk. Hoe komt dat? Ook een kerkgemeenschap is van nature geneigd om ‘in zichzelf gedraaid’ te raken. Gevolg is dat men op de rem gaat staan om het ‘goed te houden met elkaar’. Kerkvernieuwing geeft onrust, omdat het een verzet raakt dat heel diep in ons hart zit.

Kerkvernieuwing vraagt altijd om bekering. Het roer moet om, veel radicaler dan wij in eerste instantie denken. Er is lauwheid, krimp, jongeren verdwijnen, kerken groeien niet… Is er dan niet iets geestelijks aan de hand? Dat betekent ook dat Jezus steeds weer in het centrum moet komen, en we onze missie scherp voor ogen moeten stellen.

1. Beluister Gerbram Heek in de video bovenaan deze pagina.
2. Beluister Gerbram Heeks weergave van de kernboodschap in het volgende filmpje:

3. Formuleer samen een concrete bouwsteen voor dit vijfde praktijkveld: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester.
4. Luister naar Opwekking 704 ‘O kerk sta op’:

 

 

Terug naar: Geloven doe je samen > Praktijkveld 5: Nieuwe levensstijl, als goede rentmeester