Alleen maar samen. Het sola scriptura en de andere sola’s van de Reformatie

Kun je het ‘sola Scriptura’ wel handhaven in een tijd waarin we beseffen hoe wijzelf en de teksten die we lezen door cultuur en leestradities beïnvloed zijn? In deze bijdrage worden drie punten gemaakt: (1) het ‘sola Scriptura’ kan enkel worden verstaan en gehanteerd in samenhang met ‘sola gratia’ en ‘sola fide’; (2) het ‘sola Scriptura’ houdt de terechte eis in dat de christelijke leer bijbels moet zijn; (3) bij het ‘sola Scriptura’ past een trinitarische hermeneutiek, waarin zowel bijbelteksten in trinitarisch perspectief worden geïnterpreteerd als de triniteitsleer bijbels wordt genormeerd.

Kun je het ‘sola Scriptura’ wel handhaven in een tijd waarin we beseffen hoe wijzelf en de teksten die we lezen door cultuur en leestradities beïnvloed zijn?

Terug naar: Sola Scriptura > Sola Scriptura vandaag