Allemaal priesters?

Luther over het algemeen priesterschap van de gelovigen

Luther noemde alle gedoopte christenen “priesters”. Hij gaf hen de volmacht om de boodschap van de kerk te toetsen aan de Bijbel. Maar wat betekent dat in de praktijk van het gemeenteleven? Hoe verhoudt het “priesterschap van alle gelovigen” zich tot de bijzondere taak van ambtsdragers, zoals predikanten? Dat was een vraag in de tijd van Luther en is dat vandaag nog steeds.

Daniël Timmerman neemt je mee op bezoek in een fictieve, missionaire gemeente. Maar het zou zomaar je eigen pioniersplek kunnen zijn… De geloofsgemeenschap aldaar staat voor een dilemma: er zijn geen ambtsdragers, wie mag dan nieuwe leden dopen? Welke betekenis heeft in deze situatie “het algemeen priesterschap van de gelovigen”, waar Luther over sprak? Hoe moet 1 Petrus 2 worden gelezen in deze context?

Verwerkingsvragen

  • Welke overeenkomsten en/of verschillen zijn er tussen Luthers spreken over het algemene priesterschap en de Bijbeltekst 1 Petrus 2:4-10?
  • ‘Het is belangrijk dat de verkondiging en de bediening van de sacramenten gebeurt door een predikant.’ Wat vind je van deze stelling en wat zou Luther ervan gevonden hebben?
  • Zijn er elementen in Luthers opvattingen over het algemeen priesterschap die je bemoedigen in je geloofsleven en/of bij je taak in de gemeente?

Ter verdieping

  • Herman Selderhuis (red.), Luther Verzameld, deel één (p. 216-227), Utrecht, 2016.
  • Daniël Timmerman, “De predikant: vanwaar en waarheen?” In: Opbouw 52 (2008).

Reformatie Nu

Vijfhonderd jaar geleden gebeurde het. Met zijn 95 stellingen ontketende Maarten Luther een revolutie die haar weerga niet kende. De Reformatie was een feit. Het protestantisme werd geboren als felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag…? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu? De online videocursus, Reformatie Nu, neemt allerlei ideeën en praktijken die de Reformatie heeft voortgebracht onder de loep. Belangrijke personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan bod.

Terug naar: Reformatie Nu