‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’: Wat hebben ze de Kerk in Nederland te bieden?

Geloofsgemeenschappen in Nederland bevinden zich in de overgangsfase van een volkskerk naar een keuzekerk of missionaire kerk. De wijze waarop we de dingen in het verleden hebben gedaan, werkt niet meer, omdat de context is veranderd. Maar hoe gaan we verder? Hoe pakken we het aan? Inspiratie wordt aangeboden door twee recente boeken uit Canada en de V.S., Als God renoveert en Rebuilt, nu allebei beschikbaar in het Nederlands. In hoeverre kunnen deze boeken onze parochies en gemeentes helpen? Wat zijn de kansen voor vernieuwing? 

Opdracht ter voorbereiding

Bekijk de video en beantwoord de volgende vragen:

  • Is uw eigen parochie/gemeente volgens u meer gericht op onderhoud (‘feeding the sheep’: pastoraal aan de mensen die naar de kerk komen) of missie (‘catching the fish’: actief uitreiken naar mensen die niet naar de kerk komen)?
  • Hoe ziet u dat terug in de bestedingen van tijd, energie en geld  in parochie of gemeente? (cultuur)
  • Wat hindert en wat bevordert de vitaliteit van uw eigen geloofsgemeenschap op dit moment?

Sprekers

Tim Schilling en Mirjam Spruit, stafmedewerkers van het Centrum voor Parochiespiritualiteit

Webinar terugkijken

Terug naar: Lente in de kerk