Als Gods adem blaast … Hoe houd je het vol?

Hoe houd je het vol om in de kerk te werken? Heel basaal: omdat de Kerk van God is. Maar ook, heel persoonlijk, omdat je geroepen bent, in dienst genomen door God. En door dingen samen te doen, door te blijven zingen, je emoties te uiten, door samen te bidden. Welke praktijken helpen jou om je roeping in de kerk vol te houden?

Janneke Burger neemt je onder andere mee naar Handelingen 3, waarin je vijf aanmoedigingen vindt om het als kerk, waar Jezus Christus is en waar de adem van de Geest waait, vol te houden. Wat gebeurt er als je je focust op de Heer Jezus en alles van de Heilige Geest verwacht?

1. Luister eerst naar het verhaal van Janneke Burger in de video bovenaan deze pagina.
2. Luister vervolgens naar de kernboodschap van Janneke Burger in de volgende video:

3. Formuleer concrete bouwstenen voor jouw groep of gemeente: Welke praktijken helpen jou in jullie situatie, heel concreet en praktisch, om vol te houden, met geloven, met de kerk? Wat zou jouw eigen kerk nodig hebben om weer te gaan dansen (Narnia-voorbeeld)?
4. Beluister het lied ‘Ik ben zo dankbaar’ (Opwekking 580)

 

Terug naar: Geloven doe je samen > De kerk als oefenplaats