2. Angst

“Ik voel mij eigenlijk nooit echt veilig. Ik ben dag en nacht alert, eigenlijk altijd gespannen. Door ervaringen met afwijzing ben ik daarbij in contact ook hypergevoelig op signalen van anderen. Maar ik praat er bijna niet over, ik schaam me ervoor en vecht ertegen.”

Angst komt relatief veel voor en ligt vaak ook onder andere problematiek. Hoe kun je hier in het pastoraat mee omgaan?

In het eerste deel van deze video krijg je meer inzicht in de kenmerken van een angststoornis en handreikingen vanuit de hulpverlening (Marleen Gerrits, jeugdpsycholoog) voor de omgang met mensen met angst. Het tweede deel gaat over de relatie tussen angst en geloof: welke invloed heeft angst op geloof en welke ruimte is er binnen het christelijk geloof voor angst? Beide delen starten met een ervaringsverhaal, vervolgens is een deskundige aan het woord en tot slot wordt er een casus uitgespeeld

Deze les sluit aan bij hoofdstuk 4 uit het Handboek pastoraat bij psychische problemen, een boek waarin je informatie vindt over psychische stoornissen, de manieren waarop verschillende psychische problematieken doorwerken in geloof en geloofsbeleving, en wat dat betekent voor het pastoraat.

Volg je de cursus individueel?

Bekijk dan de video en beantwoord de vragen in de video. Ook kun je extra reflectievragen, de casus met verwerkingsvragen en suggesties ter verdieping vinden in onderstaand document:

Download materiaal ter verdieping 

Volg je de cursus in groepsverband?

Organiseer een of meerdere toerustingsdagen/-avonden en gebruik daarbij de gesprekshandleidingen, met een programma, opdrachten en praktische suggesties.

Download de gesprekshandleiding

 

Terug naar: Pastoraat bij psychische problemen > Volledige cursus

Beoordelingen

Een echt leerzame les over angst, ik ga hem nog vaak opnieuw kijken.

Een echt leerzame les over angst, ik ga hem nog vaak opnieuw kijken. De rust waarmee Egbert Brink praat, maakt dat het echt overkomt en dat je je echt aangeraakt voelt.

Anonieme beoordeling